สำนักบริหารกลาง ยินดีต้อนรับ


นางศุลีพร  เวชวิฐาน
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง


คำกล่าวนำสมุดเยี่ยมชม
คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้สมุดเยี่ยมชม


ขอสอบถามหลักการยืมเงินด่วนนะค่ะ

กรณีไปที่เดียวกัน แต่ต่างกัน

ตรงกลุ่ม ๑ ไปในฐานะผุ้เข้าร่วมสัมมนานครนายก(ผอ.กลุ่ม/ฝ่าย)

๒.ไปในฐานะผู้สังเกตการณ์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

-ทำหนังสือขออนุญาตไปราชการ แยก หรือรวมกัน

-ขอยืมเงินแยกหรือรวมกัน

ขอความกรุณาตอบด่วนนะค่ะ สังคมกำลังจะแตกแยก ต่อให้อธิบายยังไง ก็ไม่เป็นผล

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

 

โดย เหนื่อยล้า IP: xxx [ 2013-09-12 ]

คำตอบจาก Webmaster

1. เรื่องนี้พี่ยังไม่เคยเห็นว่ามีระเบียบอะไร ห้ามไว้ชัดเจนว่าหากไปที่เดียวกัน ต้องขอนุญาตเดินทางไปราชการรวมกัน หรือทำสัญญายืมเงินรวมกัน 
2. เรื่องนี้จึงน่าจะเป็นดุลยพินิจของผู้มีอำนาจอนุญาตเดินทางไปราชการว่า จำเป็น เหมาะสม และประหยัดหรือไม่ เรื่องค่าพาหนะ และค่าที่พัก เช่น ขอใช้รถตู้ เพื่อเป็นพาหนะเดินทางไป ซึ่งเพียงพอจะนั่งไปด้วยกันทั้งหมดได้  เป็นการประหยัดงบประมาณ  แต่หากมีคนใด คนหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งขออนุญาตแยกไปต่างหาก ส.ต.ง.อาจทักท้วงว่าไม่เป็นการประหยัดงบประมาณ  เพราะต้องไปเสียค่าพาหนะเพิ่มขึ้นให้กลุ่ม หรือคนที่แยกไป แต่ถ้ามีเหตุผลความจำเป็น เช่นติดภารกิจต่างๆ  ไม่สามารถไปพร้อมกับคณะได้ ก็คงจะตอบคำถาม สตง.ได้  และกรณีนี้ ปทจ.ควรจะให้อธิบายไว้ในหนังสือขออนุญาตเดินทางไว้ ให้ชัดเจน ก่อนการ อนุญาต 
3. สำหรับการยืมเงินก็คงต้องให้สอดคล้องกับการขออนุญาตเดินทาง ค่ะถ้ามีการขออนุญาตเดินทางแยก การยืมเงินก็ควรแยกเพราะจะได้สะดวกในการบริหารจัดการ
          
สรุปก็คือ เป็นเรื่องของการใช้ดุลยพินิจของผู้มีอำนาจค่ะ ซึ่งท่านก็ต้องรับผิดชอบถึงความเหมาะสม หรือไม่เหมาะสมเองค่ะ เพราะการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ หลักการสำคัญที่ผุ้มีอำนาจต้องคำนึงถึง คือ จำเป็น เหมาะสม และประหยัด

  สงสารน้อง "เหนื่อยล้า" จริงๆ  เพราะชื่อก็น่าเห็นใจแล้ว คาดว่าคงจะพยายามปกป้องผลประโยชน์ให้ราชการ แต่คงไม่ค่อยเป็นผล    พี่ก็กำลังเหนื่อยล้ากับอะไรบางอย่างเหมือนกันค่ะ   สู้ ๆ

 
   

โดยคุณ พิไลพรรณ กพค. [ 2013-09-13 ] ตอบ 80 

                                                                                                      

 

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649

Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.