สำนักบริหารกลาง ยินดีต้อนรับ


นางศุลีพร  เวชวิฐาน
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง


คำกล่าวนำสมุดเยี่ยมชม
คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้สมุดเยี่ยมชม


การรักษารากฟัน
พี่ค่ะรบกวนสอบถามนิดนึงค่ะ ถ้ากรณีสามีเป็นข้าราชการ และภรรยาเป็นประกันสังคม ถ้าภรรยาไปรักษารากฟันที่รพ. สามารถนำใบเสร็จมาเบิกสิทธิข้าราชการจะได้ไหมค่ะ
โดย คุณเฟิน IP: xxx [ 2017-09-13 ]

คำตอบจาก Webmaster

กรณีนี้ ภรรยาต้องตรวจสอบก่อน ว่าระเบียบในการเบิกค่ารักษาเกี่ยวกับเรื่องฟันของประกันสังคม นั้น มีสิทธิที่จะเบิกรายการใดได้บ้าง ถ้ารายการที่ไม่ระบุในสิทธิการให้เบิกในส่วนของประกันสังคม ก็สามารถนำมาเบิกในสิทธิของคู่สมรส ซึ่งเป็นข้าราชการ และต้องแนบรายละเอียดของระเบียบการมีสิทธิเบิกได้ในส่วนของประกันสังคมด้วย เพื่อเป็นการตรวจสอบความถูกต้อง

โดยคุณ กพค. สบก. [ 2017-09-14 ] ตอบ 461 

                                                                                                      

 

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649

Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.