สำนักบริหารกลาง ยินดีต้อนรับ


นางศุลีพร  เวชวิฐาน
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง


คำกล่าวนำสมุดเยี่ยมชม
คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้สมุดเยี่ยมชม


คาดโทษสำหรับผู้ส่งใช้เงินยืมล่าช้า

กรณีที่ผู้ยืมเงินราชการแล้วส่งใช้ล่าช้า  เราจะมีวิธีการคาดโทษอย่างไร

 รอบที่ 1 ทำหนังสือทวงเจ้าตัว/ทวงหัวหน้ากลุ่ม

 รอบที่ 2 ทำหนังสือทวงเจ้าตัว/ทวงหัวหน้ากลุ่ม และทำหนังสือเรียน ปทจ.เพื่อขอหักเงินเดือน (เขาเป็นพนักงานราชการ)

รอบที่ 3 (ล่าสุด) ทำหนังสือทวงเจ้าตัว/ทวงหัวหน้ากลุ่ม และกำลังจะทำเรียน ปทจ.เพื่อขอให้หักเงินเดือน 

พยายามค้นดูหนังสือเวียนเก่าๆแล้วค่ะ  ไม่มีบทคาดโทษว่า ถ้าประวัติการส่งใช้ไม่ดี  ห้ามยืมอะไรประมาณนี้  รบกวนหาแนวทางช่วยป้องกันให้ด้วยค่ะ เพราะหากไม่ให้ยืมเขาก็อ้างว่างั้นจะไม่ไปทำงาน ซึ่งเราไม่มีหนังสือไปอ้างอิง หัวหน้าฝ่ายเขา อ้างอิง ปทจ.ว่าหนังสือ ระเบียบมีไว้แบบนี้    คือตอนนี้จะเป็นคำพูดจากกลุ่มการเงินอย่างเดียวว่า  ไม่ควรให้เขายืมเพราะประวัติที่ผ่านมาคืนเงินล่าช้า 

โดย อัศรา (ip125.26.178.65) อี-เมล์ อัศรา (ip125.26.178.65) เบอร์โทรศัพท์. อัศรา IP: xxx [ 2017-06-22 ]

คำตอบจาก Webmaster
ในส่วนกลางก็ทำหนังสือทวงเช่นกัน ค่ะ     ส่วนจังหวัด นั้น ความเห็นส่วนตัว ควรจะนำเรื่องนี้รายงานหัวหน้าส่วนราชการ(ปฏิรูปที่ดินจังหวัด) ท่านจะได้มีการตักเตือนผู้ส่งใช้เงินยืมล่าช้า / มีนโยบาย  หรือให้คำปรึกษา กับเราได้ดี
โดยคุณ กพค. สบก. [ 2017-06-30 ] ตอบ 452 

                                                                                                      

 

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649

Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.