สำนักบริหารกลาง ยินดีต้อนรับ


นางศุลีพร  เวชวิฐาน
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง


คำกล่าวนำสมุดเยี่ยมชม
คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้สมุดเยี่ยมชม


การเบิกเงินไปราชการ
กรณีที่ กรม ประกาศรับสมัคร ตำแหน่งรองอธิบดี แล้วมีหนังสือรับสมัคร และข้าราชการเดินททางไปสมัครและเข้ารับการประเมิน/สัมภาาณ์ กรณีแบบนี้ สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการได้หรือไม่ ครับ
โดย แผน (ip203.172.141.227) อี-เมล์ แผน (ip203.172.141.227) เบอร์โทรศัพท์. แผน IP: xxx [ 2017-05-24 ]

คำตอบจาก Webmaster

กรณีกรมประกาศรับสมัครตำแหน่งรองอธิบดีแล้วมีหนังสือรับสมัครและข้าราชการที่หน่วยงานจังหวัดแต่อยู่กรมเดียวกัน เดินทางเปสมัครและเข้ารับการประเมินกรณีนี้ จากการได้สอบถาม กองกฎหมายและระเบียบ กรมบัญชีกลางแล้ว สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้ ถือเป็นการเดินทางมาราชการปกติ

โดยคุณ กพค. [ 2017-05-25 ] ตอบ 447 

                                                                                                      

 

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649

Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.