สำนักบริหารกลาง ยินดีต้อนรับ


นางศุลีพร  เวชวิฐาน
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง


คำกล่าวนำสมุดเยี่ยมชม
คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้สมุดเยี่ยมชม


ขอสอบถามเรื่องการขอโอนย้ายคะ
รบกวนขอสอบถามคะ ถ้าเป็นข้าราชการหน่วยงานอื่น อยากขอโอนย้ายมาที่สำนักงานปฏิรูปที่ดินฯ จังหวัด สามารถทำได้ไหมคะ ถ้าได้ต้องดำเนินการอย่างไรคะ อยากย้ายกลับบ้านคะ
โดย รุ่งฤดี (ip202.29.92.204) อี-เมล์ รุ่งฤดี (ip202.29.92.204) เบอร์โทรศัพท์. รุ่งฤดี IP: xxx [ 2017-05-22 ]

คำตอบจาก Webmaster
ตอบว่า สามามารถทำได้  ส่วนต้องดำเนินการอย่างไรนั้น ขอให้สอบถามไปยังกองการเจ้าหน้าที่ นะคะ จะได้ดำเนินการได้ถูกตามขั้นตอน
โดยคุณ กพค. [ 2017-05-25 ] ตอบ 446 

                                                                                                      

 

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649

Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.