สำนักบริหารกลาง ยินดีต้อนรับ


นางศุลีพร  เวชวิฐาน
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง


คำกล่าวนำสมุดเยี่ยมชม
คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้สมุดเยี่ยมชม


ค่าที่พักเหมาจ่าย
กรณีเสร็จจากโครงการอบรมจากต่างจังหวัดแล้วกลับมา กทม. และต้องเดินทางกลับสำนักงานอีกจังหวัดหนึ่ง แต่ไม่สามารถเดินทางกลับได้เลยเนื่องจากไม่มีรถกลับในช่วงเวลานั้น ดังนี้ สามารถเบิกค่าที่พักเหมาจ่ายได้หรือไม่
โดย ผู้อบรม (ip1.47.230.157) อี-เมล์ ผู้อบรม (ip1.47.230.157) เบอร์โทรศัพท์. ผู้อบรม IP: xxx [ 2015-09-25 ]

คำตอบจาก Webmaster

     ถ้าการเดินทางมาอบรมครั้งนี้ได้รับอนุมัติมาเพื่อการอบรมเพียงอย่างเดียวถึงแม้จะเสร็จสิ้นการอบรมแล้วยังต้องเบิกภายใต้ระเบียบฯ อบรม จนกว่าจะกลับถึงที่พักหรือสำนักงานค่ะ คือต้องเบิกแบบจ่ายจริง ไม่สามารถเลือกเบิกเหมาจ่ายได้ เป็นไปตามระเบียบอบรมข้อ 18      แต่ถ้าในกรณีได้มีการขออนุมัติปฏิบัติงานราชการต่อหลังจากเสร็จสิ้นการอบรมแล้ว กรณีนี้เมื่อหมดช่วงการอบรมแล้ว จะเบิกจ่ายภายใต้ พรฎ.ค่าใช้จ่ายเดินทางฯ คือสามารถเลือกที่จะเบิกในลักษณะเหมาจ่ายก็ได้ค่ะ

โดยคุณ พิไลพรรณ กพค [ 2015-09-25 ] ตอบ 272 

                                                                                                      

 

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649

Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.