สำนักบริหารกลาง ยินดีต้อนรับ


นางศุลีพร  เวชวิฐาน
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง


คำกล่าวนำสมุดเยี่ยมชม
คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้สมุดเยี่ยมชม


การจัดทำบันทึกลงทะเบียนที่ราชพัสดุ
ขอลงทะเบียนที่ราชพัสดุและเมื่อเป็นที่ราชพัสดุแล้วทำเรื่องขอทุบอาคารในที่ราชพัสดุซึ่งอาคารชำรุดไม่สามารถใช้งานได้
ทำเรื่องเป็นที่ราชพัสดุและทำเรื่องทุบอาคารมาในบันทึกเดียวกันได้หรือไม่เพราะเดิมที่นี้เป็นที่บริจาคค่ะ
โดย นางกัญจนภัสร สุทธิประภา (ip110.77.225.125) อี-เมล์ นางกัญจนภัสร สุทธิประภา (ip110.77.225.125) เบอร์โทรศัพท์. นางกัญจนภัสร สุทธิประภา IP: xxx [ 2015-08-18 ]

คำตอบจาก Webmaster

พี่ไม่ค่อยเข้าใจในประเด็นที่ถาม แต่พอจะแนะนำระเบียบที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับเรื่องนี้ คือพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518  และกฏกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา และการใช้ที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา และการใช้ที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2546 ค่ะ    ลองศึกษาดูนะคะ โดยถ้าอยู่ส่วนกลางก็ควรหารือกรมธนารักษ์ ถ้าอยู่จังหวัดก็หารือธนารักษ์พื้นที่ด้วยค่ะเพื่อความเข้าใจชัดเจน    

โดยคุณ พิไลพรรณ กพค. [ 2015-08-21 ] ตอบ 261 

                                                                                                      

 

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649

Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.