นางศุลีพร  เวชวิฐาน
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

สำนักบริหารกลาง ยินดีต้อนรับ

             


คำกล่าวนำสมุดเยี่ยมชม
คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้สมุดเยี่ยมชม

หน้าก่อน (8) จำนวน 469 รายการNext Page (10)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 ]


จํานวนสมุดเยี่ยมชมทั้งหมด 469 รายการ
ลำดับที่ รายการ โดย วันที่เยี่ยม อ่าน ตอบ
353 จัดซื้อตามระเบียบพัสดุฯ สามารถสำรองจ่ายได้รือไม่ ส.ป.ก.จังหวัด 2016-06-15 156 1
352 ขอซื้อตู้เก็บเอกสาร อัศรา 2016-06-14 49 1
351 ซื้ออุปกรณ์ไล่หนู สปก.จังหวัด 2016-06-10 39 1
350 การเบิกค่าเบี้ยเลี้ยง จนท. 2016-06-10 49 1
349 เงินประกันสัญญา การเงิน 2016-06-09 51 1
348 จัดจ้างหุ้มเบาะรถยนต์ราชการ เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. 2016-06-09 103 1
347 การส่งใช้หลักฐานการจ่ายและเงินเหลือจ่ายที่ยืมไป (ถ้ามี) กรณียืมเงินไปฝึกอบรม กลุ่มการเงินฯ 2016-06-08 71 1
346 การจัดประชุมของส่วนราชการ งานแผน 2016-06-08 72 1
345 คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่พัสดุมือใหม่ 2016-06-07 41 1
344 ค่าปรับกรณีแก้ไขสัญญา naraphon 2016-06-06 40 1
343 การเปลี่ยนหลักประกันสัญญาหลังจากที่ส่งมอบงานแล้ว naraphon 2016-06-06 385 2
342 ขอหนังสือ สร 0205/ว 30 ลว. 12 มีนาคม 2519 ืnaraphon 2016-06-06 298 1
341 การเดินทางไปราชการ งานแผน 2016-06-06 52 1
340 การจัดประชุมปฏิบัติการและการฝึกอบรม แผน 2016-06-02 57 1
339 การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ ธวัชชย 2016-06-01 95 1
[ ตั้งคำถามใหม่ ]

                                              

 

                                                                                                      

 

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649

Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.