สำนักบริหารกลาง ยินดีต้อนรับ


นางศุลีพร  เวชวิฐาน
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลางคำกล่าวนำสมุดเยี่ยมชม
คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้สมุดเยี่ยมชม

หน้าก่อน (7) จำนวน 502 รายการNext Page (9)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 ]


จํานวนสมุดเยี่ยมชมทั้งหมด 502 รายการ
ลำดับที่ รายการ โดย วันที่เยี่ยม อ่าน ตอบ
402 การเบิกค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินกองทุนฯ น้องการเงิน 2016-11-08 59 1
401 การเช่ารถยนต์ราชการ แผนงาน 2016-11-01 135 1
400 การจัดกิจกรรมแสดงความอาลัย การเงินจังหวัด 2016-10-26 78 2
399 การขออนุมัติเดินทางไปราชการ แผนงาน 2016-10-24 92 1
398 การเบิกค่าเล่าเรียนของบุตร สมพงษ์ สำราญพงษ์ 2016-10-20 72 1
397 ซื้อครุภัณฑ์ปีงบประมาณ 2560 น้องใหม่ 2016-10-19 91 1
396 รายละเอียดการเบิกจ่ายงานก่อสร้าง ส.ป.ก.ลำปาง 2016-10-18 48 1
395 การจัดซื้อโต๊ะหมู่ ๙ สปก.จังหวัด 2016-10-17 70 1
394 การจัดซื้อวัสดุประเภท "กระจกบนโต๊ะทำงาน" จนท.พัสดุ ประจำ ส.ป.ก.จังหวัด 2016-10-11 131 1
393 การเดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร รับเข็ม สปก.จังหวัด 2016-10-11 153 1
392 การทำสัญญาจ้างเหมาบริการ ต้นปีงบประมาณ ขั้นเทพ 2016-10-07 98 1
391 ขอคำสั่งที่ 577/2554 ลว 28 พ.ย.2554 ส.ป.ก.แพร่ 2016-10-05 51 1
390 ค่าเช่าซื้อ จนท.ผู้เบิกค่าเช่าบ้าน 2016-10-04 66 1
389 การจ้างรักษาความปลอดภัย น้องการเงิน 2016-10-04 52 1
388 อากรแสตมป์ ส.ป.ก.สุโขทัย 2016-10-04 67 1
[ ตั้งคำถามใหม่ ]

 

                                                                                                      

 

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649

Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.