สำนักบริหารกลาง ยินดีต้อนรับ

  สำนักบริหารกลาง ส.ป.ก.

             


คำกล่าวนำสมุดเยี่ยมชม
คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้สมุดเยี่ยมชม

หน้าก่อน (7) จำนวน 464 รายการNext Page (9)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 ]


จํานวนสมุดเยี่ยมชมทั้งหมด 464 รายการ
ลำดับที่ รายการ โดย วันที่เยี่ยม อ่าน ตอบ
363 แนวทางการตั้งงบประมาณจัดซื้อโต๊ะ และเก้าอี้ทำงานของข้าราชการ ส.ป.ก.ยะลา 2016-07-01 144 1
362 การคำนวณระยะทางต้นทางและปลายทางในการเดินทางไปราชการ นาถนรินทร์ 2016-06-30 76 1
361 เบิกค่าสาธารณูปโภค การเงินคนเดิม 2016-06-30 51 1
360 จ้างเหมาบริการขออนุมัติเดินทางไปราชการ เจ้าหน้าที่การเงิน 2016-06-24 67 1
359 ขออนุมัติเดินทางไปราชการ ผู้ไม่เคยเบิกกรณีนี้ 2016-06-21 184 1
358 เบิกค่าเบี้ยงเลี้่ยง ส.ป.ก.จังหวัด 2016-06-20 52 1
357 การคำนวณระยะทางเบิกค่าพาหนะส่วนตัว กลุ่มการเงิน 2016-06-20 346 1
356 การเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปตรวจประเมิน การเงินฯ 2016-06-19 47 1
355 เรืองลาพักร้อน ลูกจ้างเหมาบริการ 2016-06-18 64 1
354 พนักงานจ้างเหมาบริการต้องหักประกันสังคมหรือไม่ naraphon 2016-06-17 52 1
353 จัดซื้อตามระเบียบพัสดุฯ สามารถสำรองจ่ายได้รือไม่ ส.ป.ก.จังหวัด 2016-06-15 149 1
352 ขอซื้อตู้เก็บเอกสาร อัศรา 2016-06-14 48 1
351 ซื้ออุปกรณ์ไล่หนู สปก.จังหวัด 2016-06-10 39 1
350 การเบิกค่าเบี้ยเลี้ยง จนท. 2016-06-10 46 1
349 เงินประกันสัญญา การเงิน 2016-06-09 51 1
[ ตั้งคำถามใหม่ ]

                                              

 

                                                                                                      

 

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649

Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.