สำนักบริหารกลาง ยินดีต้อนรับ


นางศุลีพร  เวชวิฐาน
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลางคำกล่าวนำสมุดเยี่ยมชม
คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้สมุดเยี่ยมชม

หน้าก่อน (6) จำนวน 475 รายการNext Page (8)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 ]


จํานวนสมุดเยี่ยมชมทั้งหมด 475 รายการ
ลำดับที่ รายการ โดย วันที่เยี่ยม อ่าน ตอบ
390 ค่าเช่าซื้อ จนท.ผู้เบิกค่าเช่าบ้าน 2016-10-04 62 1
389 การจ้างรักษาความปลอดภัย น้องการเงิน 2016-10-04 47 1
388 อากรแสตมป์ ส.ป.ก.สุโขทัย 2016-10-04 62 1
387 การเบิกเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ ที่เป็นกรรมการ คปอ. การเงินจังหวัด 2016-09-21 62 1
386 การซื้อพันธ์ไม้เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ ส.ป.ก.จังหหัด 2016-09-19 67 1
385 จ้างเหมาปรับปรุงทาสีอาคาร. สปก.จังหวัด 2016-09-16 202 2
384 ค่าการศึกษาบุตร ใบเสร้จ จนท 2016-09-04 61 1
383 ค่าการศึกษาบุตร จนท การเงิน 2016-09-04 50 1
382 การมอบอำนาจให้ผู้เยาว์ naraphon 2016-08-30 47 2
381 ขอคำแนะนำการพาบุคคลภายนอกไปราชการโครงการอบรม ขั้นเทพ 2016-08-23 116 1
380 376 ขรก.ตร. 2016-08-18 76 1
378 ค่า OT การเงิน 2016-08-17 120 1
377 การเบิกจ่าย การจ้างเหมาบริการ ก่อนสิ้นปีงบประมาณ ขั้นเทพ 2016-08-17 197 1
376 การเบิกเบี้ยเลี้ยง แผนงาน 2016-08-15 54 1
375 การเบิกค่าเล่าเรียนบุตร วราภรณ์ 2016-08-10 64 1
[ ตั้งคำถามใหม่ ]

 

                                                                                                      

 

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649

Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.