นางศุลีพร  เวชวิฐาน
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

สำนักบริหารกลาง ยินดีต้อนรับ

             


คำกล่าวนำสมุดเยี่ยมชม
คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้สมุดเยี่ยมชม

หน้าก่อน (6) จำนวน 469 รายการNext Page (8)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 ]


จํานวนสมุดเยี่ยมชมทั้งหมด 469 รายการ
ลำดับที่ รายการ โดย วันที่เยี่ยม อ่าน ตอบ
384 ค่าการศึกษาบุตร ใบเสร้จ จนท 2016-09-04 61 1
383 ค่าการศึกษาบุตร จนท การเงิน 2016-09-04 49 1
382 การมอบอำนาจให้ผู้เยาว์ naraphon 2016-08-30 43 2
381 ขอคำแนะนำการพาบุคคลภายนอกไปราชการโครงการอบรม ขั้นเทพ 2016-08-23 115 1
380 376 ขรก.ตร. 2016-08-18 76 1
378 ค่า OT การเงิน 2016-08-17 120 1
377 การเบิกจ่าย การจ้างเหมาบริการ ก่อนสิ้นปีงบประมาณ ขั้นเทพ 2016-08-17 189 1
376 การเบิกเบี้ยเลี้ยง แผนงาน 2016-08-15 54 1
375 การเบิกค่าเล่าเรียนบุตร วราภรณ์ 2016-08-10 64 1
374 เดินทางไปรักษาการในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน 2016-08-06 68 1
373 ขอ หนังสือ กษ 1203/ว172 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2547 ด้วยครับ sisaket 2016-08-05 55 1
372 กระจกรถราชการแตกร้าว สปก.จังหวัด 2016-07-27 252 1
371 การอนุมัติเบิกค่าศึกษาบุตร น้องการเงิน 2016-07-26 72 1
370 การอนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ น้องการเงิน 2016-07-26 82 1
369 โอที จนท.การเงินฯ 2016-07-26 76 0
[ ตั้งคำถามใหม่ ]

                                              

 

                                                                                                      

 

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649

Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.