สำนักบริหารกลาง ยินดีต้อนรับ


นางศุลีพร  เวชวิฐาน
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลางคำกล่าวนำสมุดเยี่ยมชม
คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้สมุดเยี่ยมชม

หน้าก่อน (4) จำนวน 491 รายการNext Page (6)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 ]


จํานวนสมุดเยี่ยมชมทั้งหมด 491 รายการ
ลำดับที่ รายการ โดย วันที่เยี่ยม อ่าน ตอบ
436 ซื้อถังพลาสติก ส.ป.ก.จังหหัด 2017-05-17 147 1
435 รายจ่ายประจําปี ที่ได้รับแจ้งให้ชําระหนี้ หรือไม่ การเงิน 2017-04-27 71 1
434 การยื่นซื้อและการยื่นเอกสารประมูล ถือเป็นนิติกรรมหรือไม่ กรรมการพิจารณาเอกสารการประมูล 2017-04-24 54 0
433 บันไดแบบพับเก็บได้ ส.ป.ก.จังหวัด 2017-04-20 140 1
432 ต่อจากคำถาม431 การเงินฯจังหวัด 2017-04-11 54 1
431 การเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ การเงินฯจังหวัด 2017-04-05 139 1
430 คู่มือ จนท.การเงินฯ 2017-03-30 72 2
429 ค่าเบี้ยประชุม,ค่ารักษาพยาบาล การเงิน 2017-03-23 98 1
428 ค่าวิทยากร การเงินความรู้น้อย 2017-03-17 82 2
427 ยืมเงินซื้อวัสดุสนับสนุนศูนย์เรียนรู้ การเงิน 2017-03-13 71 1
426 ใบรับรองแพทย์สำหรับรับรองความเจ็บป่วยสามารถเรียกเก็บเงินได้หรือไม่ นาย ทวีศักดิ์ ศานติวรางคณา 2017-03-08 51 1
425 จัดจ้างซ่อมโทรศัพท์เคลื่อนที่ของราชการ งานแผน 2017-02-28 62 1
424 เกี่ยวกับค่าเช่าบ้านข้าราชการ ผู้ส่งสัย 2017-02-27 125 2
423 หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย การเงินความรู้น้อย 2017-02-23 88 1
422 การนำส่งเงินค่าขายแบบ น้องการเงิน ตจว. 2017-02-22 42 1
[ ตั้งคำถามใหม่ ]

 

                                                                                                      

 

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649

Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.