สำนักบริหารกลาง ยินดีต้อนรับ

  สำนักบริหารกลาง ส.ป.ก.

             


คำกล่าวนำสมุดเยี่ยมชม
คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้สมุดเยี่ยมชม

หน้าก่อน (4) จำนวน 452 รายการNext Page (6)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 ]


จํานวนสมุดเยี่ยมชมทั้งหมด 452 รายการ
ลำดับที่ รายการ โดย วันที่เยี่ยม อ่าน ตอบ
397 ซื้อครุภัณฑ์ปีงบประมาณ 2560 น้องใหม่ 2016-10-19 81 1
396 รายละเอียดการเบิกจ่ายงานก่อสร้าง ส.ป.ก.ลำปาง 2016-10-18 46 1
395 การจัดซื้อโต๊ะหมู่ ๙ สปก.จังหวัด 2016-10-17 63 1
394 การจัดซื้อวัสดุประเภท "กระจกบนโต๊ะทำงาน" จนท.พัสดุ ประจำ ส.ป.ก.จังหวัด 2016-10-11 88 1
393 การเดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร รับเข็ม สปก.จังหวัด 2016-10-11 72 1
392 การทำสัญญาจ้างเหมาบริการ ต้นปีงบประมาณ ขั้นเทพ 2016-10-07 85 1
391 ขอคำสั่งที่ 577/2554 ลว 28 พ.ย.2554 ส.ป.ก.แพร่ 2016-10-05 44 1
390 ค่าเช่าซื้อ จนท.ผู้เบิกค่าเช่าบ้าน 2016-10-04 56 1
389 การจ้างรักษาความปลอดภัย น้องการเงิน 2016-10-04 45 1
388 อากรแสตมป์ ส.ป.ก.สุโขทัย 2016-10-04 59 1
387 การเบิกเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ ที่เป็นกรรมการ คปอ. การเงินจังหวัด 2016-09-21 60 1
386 การซื้อพันธ์ไม้เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ ส.ป.ก.จังหหัด 2016-09-19 63 1
385 จ้างเหมาปรับปรุงทาสีอาคาร. สปก.จังหวัด 2016-09-16 112 2
384 ค่าการศึกษาบุตร ใบเสร้จ จนท 2016-09-04 59 1
383 ค่าการศึกษาบุตร จนท การเงิน 2016-09-04 48 1
[ ตั้งคำถามใหม่ ]

                                              

 

                                                                                                      

 

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649

Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.