สำนักบริหารกลาง ยินดีต้อนรับ


นางศุลีพร  เวชวิฐาน
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลางคำกล่าวนำสมุดเยี่ยมชม
คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้สมุดเยี่ยมชม

หน้าก่อน (4) จำนวน 508 รายการNext Page (6)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 ]


จํานวนสมุดเยี่ยมชมทั้งหมด 508 รายการ
ลำดับที่ รายการ โดย วันที่เยี่ยม อ่าน ตอบ
453 สอบถามกรณีเบิกค่าเช่าบ้านหลังการอย่าร้าง นายยุทธนา สิทธิรัตน์ ณ นครพนม 2017-08-29 44 1
452 การช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้าง นายพิพิศ เวียงอินทร์ 2017-08-28 61 1
451 ขอความอนุเคราะห์ช่วยแก้ปัญหา ผู้ปฏิบัติงาน 2017-08-17 70 1
450 การจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ พัสดุ 2017-08-17 38 1
449 การใช้เงินงบอบรมฯ น้องการเงิน 2017-08-16 59 1
448 การจ่ายเบี้ยประชุม น้องการเงิน จว. 2017-08-03 85 1
447 จ่ายค่าตอบแทนนักศึกษาฝึกงานและฝึกงานสหกิจ เด็กงง คนหนึ่ง 2017-07-21 67 1
446 การวางอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มการเงิน 2017-06-30 90 1
445 คาดโทษสำหรับผู้ส่งใช้เงินยืมล่าช้า อัศรา 2017-06-22 95 1
444 การนับอายุของบุตรในการเบิกเงินสวัสดิการการศึกษา การเงิน 2017-06-01 88 1
443 ซื้อฮาร์ดิส ส.ป.ก.จังหวัด 2017-05-30 92 1
442 การเบิกเงินไปราชการ แผน 2017-05-24 133 1
441 ขอสอบถามเรื่องการขอโอนย้ายคะ รุ่งฤดี 2017-05-22 102 1
440 สอบถามเรื่องค่าเช่าบ้าน ข้าราชการส่วนภูมิภาค 2017-05-19 124 1
439 การยืมเงินค่าจ้างคนงานรายวัน การเงิน 2017-05-18 82 1
[ ตั้งคำถามใหม่ ]

 

                                                                                                      

 

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649

Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.