สำนักบริหารกลาง ยินดีต้อนรับ

  สำนักบริหารกลาง ส.ป.ก.

             


คำกล่าวนำสมุดเยี่ยมชม
คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้สมุดเยี่ยมชม

หน้าก่อน (3) จำนวน 452 รายการNext Page (5)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 ]


จํานวนสมุดเยี่ยมชมทั้งหมด 452 รายการ
ลำดับที่ รายการ โดย วันที่เยี่ยม อ่าน ตอบ
412 การตรวจสุขภาพประจำปี การเงิน 2016-12-14 65 1
411 ค่าการศึกษาบุตร และค่ารักษาพยาบาล น้องการเงิน 2016-12-08 67 1
410 เข้าเวปไซต์สำนักบริหารกลาง จนท.การเงินฯ 2016-12-06 38 1
409 การจ้างเหมาบุคคลธรรมดา ส.ป.ก.จังหวัด 2016-11-16 123 1
408 การเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเดินทางไปราชการ การเงินฯจังหวัด 2016-11-15 113 1
407 แนวปฏิบัติการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงกรณีเดินทางไปราชการฝึกอบรม พังงา 2016-11-10 120 1
406 ผู้อนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายเดินทาง การเงินฯ 2016-11-10 92 1
405 ขอไฟล์ คำสั่ง ส.ป.ก. ที่1394/2555 สั่งณ วันที่ 8 ตุลาคม 2555 ส.ป.ก.นครปฐม 2016-11-10 44 1
404 เบิกค่าเล่าเรียนบุตร ระเบียบใหม่ su 2016-11-09 72 1
403 คชจ.ในการศึกษาดูงาน การเงิน 2016-11-08 57 1
402 การเบิกค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินกองทุนฯ น้องการเงิน 2016-11-08 52 1
401 การเช่ารถยนต์ราชการ แผนงาน 2016-11-01 73 1
400 การจัดกิจกรรมแสดงความอาลัย การเงินจังหวัด 2016-10-26 74 2
399 การขออนุมัติเดินทางไปราชการ แผนงาน 2016-10-24 79 1
398 การเบิกค่าเล่าเรียนของบุตร สมพงษ์ สำราญพงษ์ 2016-10-20 63 1
[ ตั้งคำถามใหม่ ]

                                              

 

                                                                                                      

 

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649

Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.