สำนักบริหารกลาง ยินดีต้อนรับ


นางศุลีพร  เวชวิฐาน
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลางคำกล่าวนำสมุดเยี่ยมชม
คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้สมุดเยี่ยมชม

หน้าก่อน (3) จำนวน 481 รายการNext Page (5)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 ]


จํานวนสมุดเยี่ยมชมทั้งหมด 481 รายการ
ลำดับที่ รายการ โดย วันที่เยี่ยม อ่าน ตอบ
441 ขอสอบถามเรื่องการขอโอนย้ายคะ รุ่งฤดี 2017-05-22 98 1
440 สอบถามเรื่องค่าเช่าบ้าน ข้าราชการส่วนภูมิภาค 2017-05-19 111 1
439 การยืมเงินค่าจ้างคนงานรายวัน การเงิน 2017-05-18 77 1
438 การเบิกค่าจ้างเหมาบริการคนงานรายวัน (กลุ่มงานช่าง) ส.ป.ก.จังหวัด 2017-05-18 70 1
437 เปลี่ยนผ้าม่านในรถตู้ พัสดุ 2017-05-18 66 1
436 ซื้อถังพลาสติก ส.ป.ก.จังหหัด 2017-05-17 99 1
435 รายจ่ายประจําปี ที่ได้รับแจ้งให้ชําระหนี้ หรือไม่ การเงิน 2017-04-27 69 1
434 การยื่นซื้อและการยื่นเอกสารประมูล ถือเป็นนิติกรรมหรือไม่ กรรมการพิจารณาเอกสารการประมูล 2017-04-24 53 0
433 บันไดแบบพับเก็บได้ ส.ป.ก.จังหวัด 2017-04-20 95 1
432 ต่อจากคำถาม431 การเงินฯจังหวัด 2017-04-11 54 1
431 การเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ การเงินฯจังหวัด 2017-04-05 134 1
430 คู่มือ จนท.การเงินฯ 2017-03-30 70 2
429 ค่าเบี้ยประชุม,ค่ารักษาพยาบาล การเงิน 2017-03-23 89 1
428 ค่าวิทยากร การเงินความรู้น้อย 2017-03-17 78 2
427 ยืมเงินซื้อวัสดุสนับสนุนศูนย์เรียนรู้ การเงิน 2017-03-13 69 1
[ ตั้งคำถามใหม่ ]

 

                                                                                                      

 

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649

Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.