นางศุลีพร  เวชวิฐาน
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

สำนักบริหารกลาง ยินดีต้อนรับ

             


คำกล่าวนำสมุดเยี่ยมชม
คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้สมุดเยี่ยมชม

หน้าก่อน (3) จำนวน 469 รายการNext Page (5)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 ]


จํานวนสมุดเยี่ยมชมทั้งหมด 469 รายการ
ลำดับที่ รายการ โดย วันที่เยี่ยม อ่าน ตอบ
429 ค่าเบี้ยประชุม,ค่ารักษาพยาบาล การเงิน 2017-03-23 81 1
428 ค่าวิทยากร การเงินความรู้น้อย 2017-03-17 74 2
427 ยืมเงินซื้อวัสดุสนับสนุนศูนย์เรียนรู้ การเงิน 2017-03-13 66 1
426 ใบรับรองแพทย์สำหรับรับรองความเจ็บป่วยสามารถเรียกเก็บเงินได้หรือไม่ นาย ทวีศักดิ์ ศานติวรางคณา 2017-03-08 45 1
425 จัดจ้างซ่อมโทรศัพท์เคลื่อนที่ของราชการ งานแผน 2017-02-28 52 1
424 เกี่ยวกับค่าเช่าบ้านข้าราชการ ผู้ส่งสัย 2017-02-27 117 2
423 หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย การเงินความรู้น้อย 2017-02-23 74 1
422 การนำส่งเงินค่าขายแบบ น้องการเงิน ตจว. 2017-02-22 38 1
421 การยืมซื้อวัสดุ แผนงาน 2017-02-17 69 1
420 สิทธิการเบิกค่าเช่าบ้าน เจ้าหน้าที่การเงิน 2017-02-02 116 1
419 อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ พงษ์พันธุ์ ราชพัด 2017-01-31 66 1
418 ขออนุเคราะห์หนังสือ นายอภิชัย สุภา 2016-12-28 114 1
417 วัสดุการเกษตร น้องการเงิน 2016-12-27 100 1
416 การคำนวนหลักปนะกันซอง naraphon 2016-12-21 50 1
415 การเบิกค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ ส.ป.ก.จังหวัด 2016-12-21 95 1
[ ตั้งคำถามใหม่ ]

                                              

 

                                                                                                      

 

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649

Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.