สำนักบริหารกลาง ยินดีต้อนรับ


นางศุลีพร  เวชวิฐาน
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลางคำกล่าวนำสมุดเยี่ยมชม
คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้สมุดเยี่ยมชม

หน้าก่อน (32) จำนวน 502 รายการNext Page (34)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 ]


จํานวนสมุดเยี่ยมชมทั้งหมด 502 รายการ
ลำดับที่ รายการ โดย วันที่เยี่ยม อ่าน ตอบ
22 หลักทรัพย์ ค้ำประกัน (จ้างเหมาบริการ) จนท.พัสดุบ้านนอก 2011-10-11 1058 1
21 จัดซื้อ/จัดจ้าง (จะต้องมีใบเสนอราคา/ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้างหรือไม่) จนท.พัสดุบ้านนอก 2011-10-11 4128 1
20 การเริ่มนับวันปฏิบัติงานของประเภทจ้างเหมาเดือนต.ค.54 และเบิกจ่ายเงิน เจ้าหน้าที่พัสดุบ้านนอก 2011-10-11 120 1
19 การขออนุมัติจัดซื้อนสพ. น้ำดื่ม น้ำมันฯ จนท.พัสดุบ้านนอก 2011-10-11 5827 1
18 การเช่าอสังหาริมทรัพย์ (อาคารใช้เป็นที่ทำการ) งานพัสดุ 2011-10-10 719 1
17 วันเริ้มต้นการจ้างลูกจ้างกองทุน การเงินมือใหม่ 2011-10-10 103 1
16 จะให้เริ่มจ้างเหมาเมื่อไหร่ โสภา 2011-10-07 145 1
15 การจ้างลูกจ้างเงินกองทุนฯ จ้างต่อเนื่องได้หรือไม่ จีรนุช 2011-10-03 156 1
14 การเบิกค่าตอบแทนจ้างเหมาบริการ สุกัญญา 2011-10-01 234 1
13 การจ้างเหมาบริการ สุกัญญา 2011-09-29 343 1
12 การจ้างเหมาบริการก็ไม่มีสิทธิได้รับเงิน 9000 ถึงแม้วุฒิจะสูงใช่ไหมค่ะ หนิง 2011-09-28 322 1
11 จ้างเหมาบริการจะได้รับ15000/9000บาทหรือไม่คะ หนูน้ำ 2011-09-21 588 1
10 วิธีตั้งคำถาม กพค. 2011-09-19 105 0
9 ลงนามในสัญญาเช่าอาคาร สปก จังหวัด 2011-06-05 310 1
8 การเช่าอาคารเก็บเอกสาร ปทจ. 2011-06-02 219 1
[ ตั้งคำถามใหม่ ]

 

                                                                                                      

 

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649

Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.