สำนักบริหารกลาง ยินดีต้อนรับ


นางศุลีพร  เวชวิฐาน
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลางคำกล่าวนำสมุดเยี่ยมชม
คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้สมุดเยี่ยมชม

หน้าก่อน (32) จำนวน 491 รายการ 
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 ]


จํานวนสมุดเยี่ยมชมทั้งหมด 491 รายการ
ลำดับที่ รายการ โดย วันที่เยี่ยม อ่าน ตอบ
11 จ้างเหมาบริการจะได้รับ15000/9000บาทหรือไม่คะ หนูน้ำ 2011-09-21 581 1
10 วิธีตั้งคำถาม กพค. 2011-09-19 105 0
9 ลงนามในสัญญาเช่าอาคาร สปก จังหวัด 2011-06-05 308 1
8 การเช่าอาคารเก็บเอกสาร ปทจ. 2011-06-02 217 1
7 เรื่องเงินเดือนลูกจ้าง(จ้างเหมาบริการรายเดือน) ลูกจ้าง 2011-05-20 1157 1
6 การเช่าอาคารสำนักงาน อัตราค่าเช่าเกิน 20,000.- ต่อเดือน จนท.พัสดุ 2011-04-08 2300 1
5 พึ่งทราบว่ามีเวปไซด์ การเงินต่างจังหวัด 2011-03-18 123 1
4 หลักประกันสัญญา samai 2011-02-15 414 1
3 การขออนุญาตเดินทางไปราชการของบุคคลจ้างเหมาบริการ ดา 2011-01-13 321 1
2 คำถามจากลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง สบก.ถึงผู้เยี่ยมชม พิไลพรรณ 2011-01-05 142 0
1 ชี้แจงวัตถุประสงค์ ห้องคำถามอาจมีคำตอบ พิไลพรรณ 2010-08-01 257 0
[ ตั้งคำถามใหม่ ]

 

                                                                                                      

 

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649

Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.