สำนักบริหารกลาง ยินดีต้อนรับ


นางศุลีพร  เวชวิฐาน
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลางคำกล่าวนำสมุดเยี่ยมชม
คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้สมุดเยี่ยมชม

หน้าก่อน (31) จำนวน 502 รายการNext Page (33)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 ]


จํานวนสมุดเยี่ยมชมทั้งหมด 502 รายการ
ลำดับที่ รายการ โดย วันที่เยี่ยม อ่าน ตอบ
37 การกำหนดรหัสกิจกรรมย่อย การเงิน สงขลา 2011-12-07 94 1
36 ไม่มีคำถามค่ะ ณัฐกานต์ อุนทรีจันทร์ 2011-12-07 103 1
35 ถามต่อ เกี่ยวเนื่องกับคำถามลำดับที่ 34 จนท.พัสดุ 2011-12-07 600 1
34 การผูกพันจ้างเหมาบริการ จนท.พัสดุ 2011-12-01 221 1
33 คำถามเกี่ยวกับรหัสกิจกรรมย่อย สปก.สุรินทร์ 2011-11-17 356 1
32 คำถามเกี่ยวกับรหัสกิจกรรมย่อยปี55 สปก.สุรินทร์ 2011-11-16 253 0
31 การใช้รหัสกิจกรรมย่อมในปี 55 กลุ่มการเงินฯ 2011-11-11 385 2
30 พนักงานราชการจะได้รับเงินเดือนตอนใหนคะ พนักงานราชการ 2011-11-09 261 1
29 กรณีหม้อแบตเตอร์รี่รถยนต์ราชการเสื่อมสภาพ จนท 2011-10-26 4298 2
28 จ้างเหมาตกลงเงินขึ้นเป็น 9140 สำหรับผู้ที่มีวุฒิปริญญาตรี จักร 2011-10-20 206 1
27 การจ้างเหมาบริการในตำแหน่งต่าง ๆ วุฒิ ป.ตรี จนท.พัสดุ 2011-10-18 590 1
26 การกำหนดระยะเวลาของสัญญาเช่าอาคาร สนง. และจ้างเหมาบริการ จนท.พัสดุ 2011-10-14 116 1
25 การเบิก คชจ.ในการเดินทาง (กรณีราชการงด/เลื่อนการเดินทาง) การเงิน 2011-10-13 208 1
24 เดิมจ้างเหมาตกลงราคา หากจะเริ่มจ้างต่อเนื่องโดยวิธีพิเศษ ได้หรือไม่อย่างไร เรียนรู้ 2011-10-12 296 1
23 พนักงานราชการ ที่ไปช่วยราชการ จนท 2011-10-11 246 1
[ ตั้งคำถามใหม่ ]

 

                                                                                                      

 

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649

Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.