สำนักบริหารกลาง ยินดีต้อนรับ


นางศุลีพร  เวชวิฐาน
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลางคำกล่าวนำสมุดเยี่ยมชม
คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้สมุดเยี่ยมชม

หน้าก่อน (31) จำนวน 491 รายการNext Page (33)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 ]


จํานวนสมุดเยี่ยมชมทั้งหมด 491 รายการ
ลำดับที่ รายการ โดย วันที่เยี่ยม อ่าน ตอบ
26 การกำหนดระยะเวลาของสัญญาเช่าอาคาร สนง. และจ้างเหมาบริการ จนท.พัสดุ 2011-10-14 114 1
25 การเบิก คชจ.ในการเดินทาง (กรณีราชการงด/เลื่อนการเดินทาง) การเงิน 2011-10-13 205 1
24 เดิมจ้างเหมาตกลงราคา หากจะเริ่มจ้างต่อเนื่องโดยวิธีพิเศษ ได้หรือไม่อย่างไร เรียนรู้ 2011-10-12 283 1
23 พนักงานราชการ ที่ไปช่วยราชการ จนท 2011-10-11 244 1
22 หลักทรัพย์ ค้ำประกัน (จ้างเหมาบริการ) จนท.พัสดุบ้านนอก 2011-10-11 1014 1
21 จัดซื้อ/จัดจ้าง (จะต้องมีใบเสนอราคา/ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้างหรือไม่) จนท.พัสดุบ้านนอก 2011-10-11 4083 1
20 การเริ่มนับวันปฏิบัติงานของประเภทจ้างเหมาเดือนต.ค.54 และเบิกจ่ายเงิน เจ้าหน้าที่พัสดุบ้านนอก 2011-10-11 119 1
19 การขออนุมัติจัดซื้อนสพ. น้ำดื่ม น้ำมันฯ จนท.พัสดุบ้านนอก 2011-10-11 5757 1
18 การเช่าอสังหาริมทรัพย์ (อาคารใช้เป็นที่ทำการ) งานพัสดุ 2011-10-10 715 1
17 วันเริ้มต้นการจ้างลูกจ้างกองทุน การเงินมือใหม่ 2011-10-10 102 1
16 จะให้เริ่มจ้างเหมาเมื่อไหร่ โสภา 2011-10-07 144 1
15 การจ้างลูกจ้างเงินกองทุนฯ จ้างต่อเนื่องได้หรือไม่ จีรนุช 2011-10-03 151 1
14 การเบิกค่าตอบแทนจ้างเหมาบริการ สุกัญญา 2011-10-01 230 1
13 การจ้างเหมาบริการ สุกัญญา 2011-09-29 341 1
12 การจ้างเหมาบริการก็ไม่มีสิทธิได้รับเงิน 9000 ถึงแม้วุฒิจะสูงใช่ไหมค่ะ หนิง 2011-09-28 321 1
[ ตั้งคำถามใหม่ ]

 

                                                                                                      

 

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649

Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.