สำนักบริหารกลาง ยินดีต้อนรับ

  สำนักบริหารกลาง ส.ป.ก.

             


คำกล่าวนำสมุดเยี่ยมชม
คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้สมุดเยี่ยมชม

หน้าก่อน (29) จำนวน 464 รายการNext Page (31)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 ]


จํานวนสมุดเยี่ยมชมทั้งหมด 464 รายการ
ลำดับที่ รายการ โดย วันที่เยี่ยม อ่าน ตอบ
29 กรณีหม้อแบตเตอร์รี่รถยนต์ราชการเสื่อมสภาพ จนท 2011-10-26 3139 2
28 จ้างเหมาตกลงเงินขึ้นเป็น 9140 สำหรับผู้ที่มีวุฒิปริญญาตรี จักร 2011-10-20 205 1
27 การจ้างเหมาบริการในตำแหน่งต่าง ๆ วุฒิ ป.ตรี จนท.พัสดุ 2011-10-18 589 1
26 การกำหนดระยะเวลาของสัญญาเช่าอาคาร สนง. และจ้างเหมาบริการ จนท.พัสดุ 2011-10-14 113 1
25 การเบิก คชจ.ในการเดินทาง (กรณีราชการงด/เลื่อนการเดินทาง) การเงิน 2011-10-13 201 1
24 เดิมจ้างเหมาตกลงราคา หากจะเริ่มจ้างต่อเนื่องโดยวิธีพิเศษ ได้หรือไม่อย่างไร เรียนรู้ 2011-10-12 277 1
23 พนักงานราชการ ที่ไปช่วยราชการ จนท 2011-10-11 237 1
22 หลักทรัพย์ ค้ำประกัน (จ้างเหมาบริการ) จนท.พัสดุบ้านนอก 2011-10-11 970 1
21 จัดซื้อ/จัดจ้าง (จะต้องมีใบเสนอราคา/ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้างหรือไม่) จนท.พัสดุบ้านนอก 2011-10-11 3607 1
20 การเริ่มนับวันปฏิบัติงานของประเภทจ้างเหมาเดือนต.ค.54 และเบิกจ่ายเงิน เจ้าหน้าที่พัสดุบ้านนอก 2011-10-11 119 1
19 การขออนุมัติจัดซื้อนสพ. น้ำดื่ม น้ำมันฯ จนท.พัสดุบ้านนอก 2011-10-11 5299 1
18 การเช่าอสังหาริมทรัพย์ (อาคารใช้เป็นที่ทำการ) งานพัสดุ 2011-10-10 686 1
17 วันเริ้มต้นการจ้างลูกจ้างกองทุน การเงินมือใหม่ 2011-10-10 102 1
16 จะให้เริ่มจ้างเหมาเมื่อไหร่ โสภา 2011-10-07 144 1
15 การจ้างลูกจ้างเงินกองทุนฯ จ้างต่อเนื่องได้หรือไม่ จีรนุช 2011-10-03 148 1
[ ตั้งคำถามใหม่ ]

                                              

 

                                                                                                      

 

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649

Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.