สำนักบริหารกลาง ยินดีต้อนรับ


นางศุลีพร  เวชวิฐาน
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง



คำกล่าวนำสมุดเยี่ยมชม
คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้สมุดเยี่ยมชม

หน้าก่อน (29) จำนวน 475 รายการNext Page (31)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 ]


จํานวนสมุดเยี่ยมชมทั้งหมด 475 รายการ
ลำดับที่ รายการ โดย วันที่เยี่ยม อ่าน ตอบ
40 การเช่าโทรศัพท์มือถือให้หัวหน้าส่วน เจ้าหน้าที่พัสดุ 2012-01-05 544 1
39 หารือกรณีพาเกษตรกรไปร่วมประชุมสัมมนา และมีราชการต่อเนื่อง กลุ่มปฏิรูปฯ 2011-12-16 964 2
38 การส่งรายงานบัญชีประจำเดือน กลุ่มการเงินฯ สปก.บึงกาฬ 2011-12-16 388 1
37 การกำหนดรหัสกิจกรรมย่อย การเงิน สงขลา 2011-12-07 93 1
36 ไม่มีคำถามค่ะ ณัฐกานต์ อุนทรีจันทร์ 2011-12-07 102 1
35 ถามต่อ เกี่ยวเนื่องกับคำถามลำดับที่ 34 จนท.พัสดุ 2011-12-07 593 1
34 การผูกพันจ้างเหมาบริการ จนท.พัสดุ 2011-12-01 219 1
33 คำถามเกี่ยวกับรหัสกิจกรรมย่อย สปก.สุรินทร์ 2011-11-17 353 1
32 คำถามเกี่ยวกับรหัสกิจกรรมย่อยปี55 สปก.สุรินทร์ 2011-11-16 249 0
31 การใช้รหัสกิจกรรมย่อมในปี 55 กลุ่มการเงินฯ 2011-11-11 385 2
30 พนักงานราชการจะได้รับเงินเดือนตอนใหนคะ พนักงานราชการ 2011-11-09 257 1
29 กรณีหม้อแบตเตอร์รี่รถยนต์ราชการเสื่อมสภาพ จนท 2011-10-26 3444 2
28 จ้างเหมาตกลงเงินขึ้นเป็น 9140 สำหรับผู้ที่มีวุฒิปริญญาตรี จักร 2011-10-20 205 1
27 การจ้างเหมาบริการในตำแหน่งต่าง ๆ วุฒิ ป.ตรี จนท.พัสดุ 2011-10-18 589 1
26 การกำหนดระยะเวลาของสัญญาเช่าอาคาร สนง. และจ้างเหมาบริการ จนท.พัสดุ 2011-10-14 114 1
[ ตั้งคำถามใหม่ ]

 

                                                                                                      

 

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649

Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.