สำนักบริหารกลาง ยินดีต้อนรับ


นางศุลีพร  เวชวิฐาน
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลางคำกล่าวนำสมุดเยี่ยมชม
คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้สมุดเยี่ยมชม

หน้าก่อน (29) จำนวน 483 รายการNext Page (31)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 ]


จํานวนสมุดเยี่ยมชมทั้งหมด 483 รายการ
ลำดับที่ รายการ โดย วันที่เยี่ยม อ่าน ตอบ
49 ขอความกรุณา ทราบแนวทางการจัดทำประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จพง 2012-02-22 30 1
48 ความเหมาะสมในการเบิกเบี้ยเลี้ยง การเงิน 2012-02-20 269 1
47 สิทธิ์การเบิกค่าเช่าบ้าน ภูธร 2012-02-07 546 1
46 ต่อเนื่อง จากคำถามที่ 45 จนท.พัสดุ 2012-01-31 117 1
45 จัดจ้างต่อเติมห้องเก็บสารบบที่ดิน (อธิบายเพิ่มเติม) จนท.พัสดุ 2012-01-31 146 0
43 จัดจ้างต่อเติมห้อง จนท.พัสดุ 2012-01-30 86 1
42 การเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการของข้าราชการบรรจุใหม่ พิไลพรรณ กพค. 2012-01-26 213 0
41 การเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงอบรมบุคคลภายนอก พิไลพรรณ กพค. 2012-01-10 979 0
40 การเช่าโทรศัพท์มือถือให้หัวหน้าส่วน เจ้าหน้าที่พัสดุ 2012-01-05 546 1
39 หารือกรณีพาเกษตรกรไปร่วมประชุมสัมมนา และมีราชการต่อเนื่อง กลุ่มปฏิรูปฯ 2011-12-16 1003 2
38 การส่งรายงานบัญชีประจำเดือน กลุ่มการเงินฯ สปก.บึงกาฬ 2011-12-16 391 1
37 การกำหนดรหัสกิจกรรมย่อย การเงิน สงขลา 2011-12-07 94 1
36 ไม่มีคำถามค่ะ ณัฐกานต์ อุนทรีจันทร์ 2011-12-07 102 1
35 ถามต่อ เกี่ยวเนื่องกับคำถามลำดับที่ 34 จนท.พัสดุ 2011-12-07 597 1
34 การผูกพันจ้างเหมาบริการ จนท.พัสดุ 2011-12-01 219 1
[ ตั้งคำถามใหม่ ]

 

                                                                                                      

 

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649

Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.