สำนักบริหารกลาง ยินดีต้อนรับ


นางศุลีพร  เวชวิฐาน
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลางคำกล่าวนำสมุดเยี่ยมชม
คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้สมุดเยี่ยมชม

หน้าก่อน (28) จำนวน 475 รายการNext Page (30)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 ]


จํานวนสมุดเยี่ยมชมทั้งหมด 475 รายการ
ลำดับที่ รายการ โดย วันที่เยี่ยม อ่าน ตอบ
57 จ้างเหมาต่อเนื่อง rin 2012-07-29 146 0
56 เงินค่าครองชีพ 15,000 .พนักงานราชการ พนักงานฯผู้รอคอย 2012-06-30 107 0
55 ขอให้เปิดอบรมการจัดซื้อจัดจ้าง (ตกลงราคา) ให้เจ้าหน้าที่ด้วย ธุรการ ส.ป.ก.ชลบุรี 2012-06-12 520 1
54 ใบเสร็จรับเงิน กฤติยาณี 2012-05-24 148 1
52 การเช่าหรือซื้อ TABLET ทำได้หรือไม่ ส.ป.ก.ชลบุรี 2012-04-26 266 1
51 ไปอบรมเบิกค่าเช่าที่พัก การเงิน ฯ 2012-02-27 310 1
50 การจำหน่ายพพัสดุชำรุด การเงินฯ 2012-02-27 748 1
49 ขอความกรุณา ทราบแนวทางการจัดทำประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จพง 2012-02-22 30 1
48 ความเหมาะสมในการเบิกเบี้ยเลี้ยง การเงิน 2012-02-20 269 1
47 สิทธิ์การเบิกค่าเช่าบ้าน ภูธร 2012-02-07 546 1
46 ต่อเนื่อง จากคำถามที่ 45 จนท.พัสดุ 2012-01-31 117 1
45 จัดจ้างต่อเติมห้องเก็บสารบบที่ดิน (อธิบายเพิ่มเติม) จนท.พัสดุ 2012-01-31 146 0
43 จัดจ้างต่อเติมห้อง จนท.พัสดุ 2012-01-30 85 1
42 การเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการของข้าราชการบรรจุใหม่ พิไลพรรณ กพค. 2012-01-26 212 0
41 การเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงอบรมบุคคลภายนอก พิไลพรรณ กพค. 2012-01-10 979 0
[ ตั้งคำถามใหม่ ]

 

                                                                                                      

 

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649

Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.