สำนักบริหารกลาง ยินดีต้อนรับ

  สำนักบริหารกลาง ส.ป.ก.

             


คำกล่าวนำสมุดเยี่ยมชม
คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้สมุดเยี่ยมชม

หน้าก่อน (28) จำนวน 464 รายการNext Page (30)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 ]


จํานวนสมุดเยี่ยมชมทั้งหมด 464 รายการ
ลำดับที่ รายการ โดย วันที่เยี่ยม อ่าน ตอบ
45 จัดจ้างต่อเติมห้องเก็บสารบบที่ดิน (อธิบายเพิ่มเติม) จนท.พัสดุ 2012-01-31 146 0
43 จัดจ้างต่อเติมห้อง จนท.พัสดุ 2012-01-30 85 1
42 การเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการของข้าราชการบรรจุใหม่ พิไลพรรณ กพค. 2012-01-26 211 0
41 การเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงอบรมบุคคลภายนอก พิไลพรรณ กพค. 2012-01-10 978 0
40 การเช่าโทรศัพท์มือถือให้หัวหน้าส่วน เจ้าหน้าที่พัสดุ 2012-01-05 544 1
39 หารือกรณีพาเกษตรกรไปร่วมประชุมสัมมนา และมีราชการต่อเนื่อง กลุ่มปฏิรูปฯ 2011-12-16 905 2
38 การส่งรายงานบัญชีประจำเดือน กลุ่มการเงินฯ สปก.บึงกาฬ 2011-12-16 388 1
37 การกำหนดรหัสกิจกรรมย่อย การเงิน สงขลา 2011-12-07 93 1
36 ไม่มีคำถามค่ะ ณัฐกานต์ อุนทรีจันทร์ 2011-12-07 102 1
35 ถามต่อ เกี่ยวเนื่องกับคำถามลำดับที่ 34 จนท.พัสดุ 2011-12-07 589 1
34 การผูกพันจ้างเหมาบริการ จนท.พัสดุ 2011-12-01 219 1
33 คำถามเกี่ยวกับรหัสกิจกรรมย่อย สปก.สุรินทร์ 2011-11-17 351 1
32 คำถามเกี่ยวกับรหัสกิจกรรมย่อยปี55 สปก.สุรินทร์ 2011-11-16 247 0
31 การใช้รหัสกิจกรรมย่อมในปี 55 กลุ่มการเงินฯ 2011-11-11 385 2
30 พนักงานราชการจะได้รับเงินเดือนตอนใหนคะ พนักงานราชการ 2011-11-09 257 1
[ ตั้งคำถามใหม่ ]

                                              

 

                                                                                                      

 

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649

Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.