สำนักบริหารกลาง ยินดีต้อนรับ


นางศุลีพร  เวชวิฐาน
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลางคำกล่าวนำสมุดเยี่ยมชม
คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้สมุดเยี่ยมชม

หน้าก่อน (28) จำนวน 502 รายการNext Page (30)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 ]


จํานวนสมุดเยี่ยมชมทั้งหมด 502 รายการ
ลำดับที่ รายการ โดย วันที่เยี่ยม อ่าน ตอบ
84 ขั้นตอนและเอกสารประกอบการเบิกค่าเช่าบ้าน การเงิน 2013-07-25 202 1
83 สิทธิการเบิกเงินจากทางราชการจะมีหรือไม่ การเงินน้องใหม่ 2013-06-13 810 1
82 ค่าเช่าที่พัก การเงินต่างจังหวัด 2013-06-10 88 1
81 อยากย้าย ต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง เด็กใหม่ 2013-05-31 85 1
80 ค่าศึกษาบุตร การเงินต่างจังหวัด 2013-05-09 109 1
79 การเบิกเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรลูกจ้างประจำของอปท. คุณจารุวรรณ ชัยศรีอริยกุล 2013-05-09 60 1
78 ข้องใจ ลูกจ้าง 2013-04-30 307 1
77 ค่าทางด่วนพิเศษ การเงิน 2013-04-24 1445 1
76 ค่าใช้ประชุม น้องใหม่ 2013-04-22 611 1
75 การทำตรายางเบิกได้หรือไม่ ส.ป.ก.นม. 2013-03-28 2276 1
74 การเบิกค่าอาหาร,อาหารว่างและเครื่องดื่ม น้องการเงิน จังหวัด 2013-03-28 335 1
73 การซ่อมรถทุกชนิดของ อปท. พัสดุ 2013-03-14 509 1
72 ค่าที่พักของเกษตรกรในวันสถาปนา การเงิน 2013-02-22 142 1
71 การเบิกค่าที่พัก (ร่วมงานสถาปนากรม) การเงิน 2013-02-21 99 1
70 การเบิกค่าตรวจสุขภาพ น้องการเงินค่ะ 2013-02-18 1964 2
[ ตั้งคำถามใหม่ ]

 

                                                                                                      

 

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649

Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.