สำนักบริหารกลาง ยินดีต้อนรับ


นางศุลีพร  เวชวิฐาน
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลางคำกล่าวนำสมุดเยี่ยมชม
คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้สมุดเยี่ยมชม

หน้าก่อน (27) จำนวน 508 รายการNext Page (29)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 ]


จํานวนสมุดเยี่ยมชมทั้งหมด 508 รายการ
ลำดับที่ รายการ โดย วันที่เยี่ยม อ่าน ตอบ
106 ลูกจ้างจ้างเหมาฯ ต้องหักภาษี ณ.ที่จ่ายหรือไม่ อัศรา 2014-01-28 1061 1
105 การเบิกค่าพาหนะให้บุคคลภายนอก การเงินจังหวัด 2014-01-08 71 0
104 การใช้สิทธิ์เบิกค่าเช่าบ้าน การเงิน ตจว. 2014-01-06 177 1
103 ค่าเล่าเรียน การเงิน 2013-11-25 226 1
102 สรุปหลักเกณฑ์การจ่ายฝึกอบรม อัศรา 2013-11-25 110 1
101 / ค่าเช่าบ้าน น้องใหม่ 2013-11-19 491 1
99 เบิกค่าที่พักฝึกอบรม อัศรา 2013-11-18 1780 1
98 เบิกค่าขนย้าย ต่างจังหวัด 2013-11-14 1166 1
97 การเบิกค่าเช่าที่พักในอัตราเหมาจ่าย(กรณีออกสนาม) สุกัญญา 2013-11-12 147 1
96 หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับการจ้างเหมาบริการบุคคล ต้องการข้อสรุป 2013-11-11 98 1
95 การหักภาษี ณ ที่จ่าย คนไม่รู้ 2013-11-04 405 1
94 ค่ารักษาพยาบาล ประไพ 2013-11-04 96 1
93 วิธีตั้งคำถามใหม่ พิไลพรรณ กพค. 2013-11-04 44 0
92 ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการบำนาญ ต่างจังหวัด 2013-10-22 96 1
91 การเบิกค่าเช่าบ้าน ข้าราชการ 2013-10-14 119 1
[ ตั้งคำถามใหม่ ]

 

                                                                                                      

 

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649

Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.