สำนักบริหารกลาง ยินดีต้อนรับ

  สำนักบริหารกลาง ส.ป.ก.

             


คำกล่าวนำสมุดเยี่ยมชม
คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้สมุดเยี่ยมชม

หน้าก่อน (26) จำนวน 452 รายการNext Page (28)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 ]


จํานวนสมุดเยี่ยมชมทั้งหมด 452 รายการ
ลำดับที่ รายการ โดย วันที่เยี่ยม อ่าน ตอบ
64 การเบิกค่าเช่าที่พัก การเงิน ตจว. 2012-12-18 133 1
63 การเบิกค่าใช้จ่ายในการซ่อมรถยนต์ สุกัญญา 2012-12-03 946 1
62 ค่าเช่าบ้าน การเงิน 2012-11-21 696 1
61 การเบิกค่าอาหารอบรมเกษตรกร การเงิน 2012-11-20 156 1
60 จ้างเหมา คนอีกสาน 2012-10-23 129 1
59 กรณีจ้างเหมาต่อเนื่อง ใช้วิธีพิเศษ วงเงินเเพิ่ม ทำได้หรือไม่ เด็กใ 2012-09-24 1610 1
58 เงินเดือนตกเบิกพนักงานราชการ พนักงานราชการ 2012-09-05 85 0
57 จ้างเหมาต่อเนื่อง rin 2012-07-29 145 0
56 เงินค่าครองชีพ 15,000 .พนักงานราชการ พนักงานฯผู้รอคอย 2012-06-30 107 0
55 ขอให้เปิดอบรมการจัดซื้อจัดจ้าง (ตกลงราคา) ให้เจ้าหน้าที่ด้วย ธุรการ ส.ป.ก.ชลบุรี 2012-06-12 520 1
54 ใบเสร็จรับเงิน กฤติยาณี 2012-05-24 148 1
52 การเช่าหรือซื้อ TABLET ทำได้หรือไม่ ส.ป.ก.ชลบุรี 2012-04-26 266 1
51 ไปอบรมเบิกค่าเช่าที่พัก การเงิน ฯ 2012-02-27 308 1
50 การจำหน่ายพพัสดุชำรุด การเงินฯ 2012-02-27 745 1
49 ขอความกรุณา ทราบแนวทางการจัดทำประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จพง 2012-02-22 30 1
[ ตั้งคำถามใหม่ ]

                                              

 

                                                                                                      

 

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649

Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.