สำนักบริหารกลาง ยินดีต้อนรับ

  สำนักบริหารกลาง ส.ป.ก.

             


คำกล่าวนำสมุดเยี่ยมชม
คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้สมุดเยี่ยมชม

หน้าก่อน (26) จำนวน 464 รายการNext Page (28)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 ]


จํานวนสมุดเยี่ยมชมทั้งหมด 464 รายการ
ลำดับที่ รายการ โดย วันที่เยี่ยม อ่าน ตอบ
76 ค่าใช้ประชุม น้องใหม่ 2013-04-22 547 1
75 การทำตรายางเบิกได้หรือไม่ ส.ป.ก.นม. 2013-03-28 1567 1
74 การเบิกค่าอาหาร,อาหารว่างและเครื่องดื่ม น้องการเงิน จังหวัด 2013-03-28 330 1
73 การซ่อมรถทุกชนิดของ อปท. พัสดุ 2013-03-14 493 1
72 ค่าที่พักของเกษตรกรในวันสถาปนา การเงิน 2013-02-22 132 1
71 การเบิกค่าที่พัก (ร่วมงานสถาปนากรม) การเงิน 2013-02-21 98 1
70 การเบิกค่าตรวจสุขภาพ น้องการเงินค่ะ 2013-02-18 1522 2
69 ขอคำแนะนำ กรณีแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ สปก 2013-02-13 148 1
68 การเบิกค่าที่พักหลังเสร็จสิ้นการประชุมสัมนนาฯ การเงิน 2013-01-10 137 1
67 การเบิกค่าเช่าที่พักในกรณีเดินทางไปประชุม การเงินบัญชี 2013-01-08 405 1
66 การเบิกค่าเช่าที่พักเหมาจ่าย การเงิน ตจว. 2013-01-08 548 1
65 ขอความกรุณาจัดอบรมแนวทางการตรวจสอบใบสำคัญให้ สปก.ตจว.ค่ะ การเงิน สปก.ตจว. 2013-01-08 56 1
64 การเบิกค่าเช่าที่พัก การเงิน ตจว. 2012-12-18 133 1
63 การเบิกค่าใช้จ่ายในการซ่อมรถยนต์ สุกัญญา 2012-12-03 962 1
62 ค่าเช่าบ้าน การเงิน 2012-11-21 720 1
[ ตั้งคำถามใหม่ ]

                                              

 

                                                                                                      

 

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649

Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.