นางศุลีพร  เวชวิฐาน
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

สำนักบริหารกลาง ยินดีต้อนรับ

             


คำกล่าวนำสมุดเยี่ยมชม
คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้สมุดเยี่ยมชม

หน้าก่อน (25) จำนวน 469 รายการNext Page (27)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 ]


จํานวนสมุดเยี่ยมชมทั้งหมด 469 รายการ
ลำดับที่ รายการ โดย วันที่เยี่ยม อ่าน ตอบ
96 หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับการจ้างเหมาบริการบุคคล ต้องการข้อสรุป 2013-11-11 98 1
95 การหักภาษี ณ ที่จ่าย คนไม่รู้ 2013-11-04 360 1
94 ค่ารักษาพยาบาล ประไพ 2013-11-04 95 1
93 วิธีตั้งคำถามใหม่ พิไลพรรณ กพค. 2013-11-04 43 0
92 ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการบำนาญ ต่างจังหวัด 2013-10-22 90 1
91 การเบิกค่าเช่าบ้าน ข้าราชการ 2013-10-14 104 1
90 ค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ สุกัญญา 2013-10-09 111 1
89 ลูกจ้างรายเดือน จ้างเหมาบริการ 2013-10-08 80 1
88 ขอสอบถามหลักการยืมเงินด่วนนะค่ะ เหนื่อยล้า 2013-09-12 87 1
87 เรียนกองการเจ้าหน้า ส.ป.ก. กลุ่มช่างสำรวจวุฒิ ปวช. 2013-08-30 117 1
86 ค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานและตรวจการจ้าง งานก่อสร้าง การเงิน 2013-08-22 59 1
85 อัตราค่าจ้างเหมาคนงานสนาม ผู้ว่าจ้างคนงานสนาม 2013-08-02 68 1
84 ขั้นตอนและเอกสารประกอบการเบิกค่าเช่าบ้าน การเงิน 2013-07-25 189 1
83 สิทธิการเบิกเงินจากทางราชการจะมีหรือไม่ การเงินน้องใหม่ 2013-06-13 697 1
82 ค่าเช่าที่พัก การเงินต่างจังหวัด 2013-06-10 87 1
[ ตั้งคำถามใหม่ ]

                                              

 

                                                                                                      

 

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649

Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.