สำนักบริหารกลาง ยินดีต้อนรับ


นางศุลีพร  เวชวิฐาน
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลางคำกล่าวนำสมุดเยี่ยมชม
คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้สมุดเยี่ยมชม

หน้าก่อน (24) จำนวน 483 รายการNext Page (26)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 ]


จํานวนสมุดเยี่ยมชมทั้งหมด 483 รายการ
ลำดับที่ รายการ โดย วันที่เยี่ยม อ่าน ตอบ
126 การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเกษตรกร การเงิน 2014-06-26 157 1
125 ขอเบิกค่ายนย้าย อัศรา 2014-06-26 610 1
124 สอบถามค่ะ เกี่ยวกับเงินวบประมาณค่ะ nantika 2014-06-20 52 1
123 การจัดจ้างทำหมุดหลักเขต ^-^ 2014-06-20 182 1
122 การเบิกค่าเช่าบ้านของ รักษาการ ปทจ. และต่อมาได้รับแต่งตั้งเป็น ปทจ. กล่มการเงิน 2014-06-12 53 1
121 แบ่งจ้างแบ่งซื้อ เสือใหญ่ 2014-06-06 108 1
120 การเบิกจ่ายค่าโทรศัพท์มือถือของราชการ อยากทราบ 2014-06-06 402 1
119 การเทียบตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวกองทุนฯ การเงินรุ่นใหม่ 2014-05-28 63 1
118 ข้อสงสัยการเบิกค่าใช้จ่ายในการไปฝึกอบรม เด็ก ตจว. 2014-05-18 1085 1
117 การโอนที่ สปก. กฤษฏา 2014-05-18 61 1
116 ขั้นตอนการเบิกค่าเช่าบ้าน น้องการเงิน 2014-05-16 93 1
115 การซื้อวัสดุสำนักงานในพื้นที่ กลุ่มยุทธศาสตร์ 2014-05-10 124 1
114 รายการส่งใช้ใบสำคัญกรณียืมเงินราชการ การเงินจังหวัด 2014-04-11 83 1
113 การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การเงินจังหวัด 2014-04-11 749 1
112 ค่าพาหนะในการฝึกอบรม น้องการเงิน 2014-03-31 97 1
[ ตั้งคำถามใหม่ ]

 

                                                                                                      

 

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649

Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.