สำนักบริหารกลาง ยินดีต้อนรับ


นางศุลีพร  เวชวิฐาน
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลางคำกล่าวนำสมุดเยี่ยมชม
คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้สมุดเยี่ยมชม

หน้าก่อน (24) จำนวน 475 รายการNext Page (26)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 ]


จํานวนสมุดเยี่ยมชมทั้งหมด 475 รายการ
ลำดับที่ รายการ โดย วันที่เยี่ยม อ่าน ตอบ
118 ข้อสงสัยการเบิกค่าใช้จ่ายในการไปฝึกอบรม เด็ก ตจว. 2014-05-18 1003 1
117 การโอนที่ สปก. กฤษฏา 2014-05-18 60 1
116 ขั้นตอนการเบิกค่าเช่าบ้าน น้องการเงิน 2014-05-16 93 1
115 การซื้อวัสดุสำนักงานในพื้นที่ กลุ่มยุทธศาสตร์ 2014-05-10 122 1
114 รายการส่งใช้ใบสำคัญกรณียืมเงินราชการ การเงินจังหวัด 2014-04-11 83 1
113 การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การเงินจังหวัด 2014-04-11 669 1
112 ค่าพาหนะในการฝึกอบรม น้องการเงิน 2014-03-31 97 1
111 การยืมเงินราชการ ผู้ปฏิบัติ 2014-03-20 655 1
110 การเบิกค่าเช่าบ้าน การเงิน 2014-03-03 379 1
109 เรื่องเขตแดน สปก นาย วุฒิพล 2014-02-23 45 1
108 เบิกค่าเช่าบ้าน วิยดา 2014-02-21 101 1
107 บุตรบุญธรรม การเงินต่างจังหวัด 2014-02-07 56 1
106 ลูกจ้างจ้างเหมาฯ ต้องหักภาษี ณ.ที่จ่ายหรือไม่ อัศรา 2014-01-28 934 1
105 การเบิกค่าพาหนะให้บุคคลภายนอก การเงินจังหวัด 2014-01-08 70 0
104 การใช้สิทธิ์เบิกค่าเช่าบ้าน การเงิน ตจว. 2014-01-06 168 1
[ ตั้งคำถามใหม่ ]

 

                                                                                                      

 

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649

Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.