สำนักบริหารกลาง ยินดีต้อนรับ


นางศุลีพร  เวชวิฐาน
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลางคำกล่าวนำสมุดเยี่ยมชม
คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้สมุดเยี่ยมชม

หน้าก่อน (24) จำนวน 508 รายการNext Page (26)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 ]


จํานวนสมุดเยี่ยมชมทั้งหมด 508 รายการ
ลำดับที่ รายการ โดย วันที่เยี่ยม อ่าน ตอบ
152 เบิกค่าเล่าเรียนบุตร การเงิน 2014-10-17 221 1
151 ค่าเล่าเรียนบุตร การเงิน 2014-10-17 60 0
150 การบันทึกส่ง-รับมอบลูกกุญแจ (ระเบียบฯ ข้อ 85) การเงิน 2014-10-08 1337 1
149 การแสดงตนของข้าราชการบำนาญ การเงิน 2014-09-30 66 1
148 ไปอบรมแต่ไม่เบิกค่าที่พัก ส.ป.ก.ต่างจังหวัด 2014-09-10 161 1
147 ใกล้สิ้นปีงบประมาณ น้องการเงิน 2014-09-10 75 1
146 เบิกเงินออกพื้นที่ การเงิน 2014-09-03 70 1
145 เดินทางไปราชการ และให้ พขร.ไปส่งที่สนามบิน ส.ป.ก.จังหวัด 2014-08-29 81 1
144 จัดซื้อกระจกวางบนโต๊ะทำงาน น้องการเงิน 2014-08-28 524 1
143 การลงชื่อในบันทึกขออนุญาตเดินทางไปราชการ บริหารทั่วไป 2014-08-28 66 1
142 วันลาพักผ่อนสะสม ธุรการ 2014-08-27 65 1
141 ทำ OT วันเดียวกับออกพื้นที่ การเงินกระบี่ 2014-08-20 86 1
140 การจัดหาพัสดุ พัสดุจังหวัดระนอง 2014-08-18 239 1
139 ค่าใช้จ่ายในการฝึอบรม ผู้สงสัย 2014-08-15 102 1
138 การตรวจรับพัสดุ/งานจ้าง น้องการเงิน 2014-08-14 79 1
[ ตั้งคำถามใหม่ ]

 

                                                                                                      

 

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649

Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.