นางศุลีพร  เวชวิฐาน
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

สำนักบริหารกลาง ยินดีต้อนรับ

             


คำกล่าวนำสมุดเยี่ยมชม
คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้สมุดเยี่ยมชม

หน้าก่อน (24) จำนวน 469 รายการNext Page (26)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 ]


จํานวนสมุดเยี่ยมชมทั้งหมด 469 รายการ
ลำดับที่ รายการ โดย วันที่เยี่ยม อ่าน ตอบ
112 ค่าพาหนะในการฝึกอบรม น้องการเงิน 2014-03-31 97 1
111 การยืมเงินราชการ ผู้ปฏิบัติ 2014-03-20 632 1
110 การเบิกค่าเช่าบ้าน การเงิน 2014-03-03 368 1
109 เรื่องเขตแดน สปก นาย วุฒิพล 2014-02-23 45 1
108 เบิกค่าเช่าบ้าน วิยดา 2014-02-21 99 1
107 บุตรบุญธรรม การเงินต่างจังหวัด 2014-02-07 56 1
106 ลูกจ้างจ้างเหมาฯ ต้องหักภาษี ณ.ที่จ่ายหรือไม่ อัศรา 2014-01-28 905 1
105 การเบิกค่าพาหนะให้บุคคลภายนอก การเงินจังหวัด 2014-01-08 70 0
104 การใช้สิทธิ์เบิกค่าเช่าบ้าน การเงิน ตจว. 2014-01-06 165 1
103 ค่าเล่าเรียน การเงิน 2013-11-25 185 1
102 สรุปหลักเกณฑ์การจ่ายฝึกอบรม อัศรา 2013-11-25 107 1
101 / ค่าเช่าบ้าน น้องใหม่ 2013-11-19 430 1
99 เบิกค่าที่พักฝึกอบรม อัศรา 2013-11-18 1396 1
98 เบิกค่าขนย้าย ต่างจังหวัด 2013-11-14 1016 1
97 การเบิกค่าเช่าที่พักในอัตราเหมาจ่าย(กรณีออกสนาม) สุกัญญา 2013-11-12 136 1
[ ตั้งคำถามใหม่ ]

                                              

 

                                                                                                      

 

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649

Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.