สำนักบริหารกลาง ยินดีต้อนรับ

  สำนักบริหารกลาง ส.ป.ก.

             


คำกล่าวนำสมุดเยี่ยมชม
คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้สมุดเยี่ยมชม

หน้าก่อน (23) จำนวน 464 รายการNext Page (25)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 ]


จํานวนสมุดเยี่ยมชมทั้งหมด 464 รายการ
ลำดับที่ รายการ โดย วันที่เยี่ยม อ่าน ตอบ
122 การเบิกค่าเช่าบ้านของ รักษาการ ปทจ. และต่อมาได้รับแต่งตั้งเป็น ปทจ. กล่มการเงิน 2014-06-12 53 1
121 แบ่งจ้างแบ่งซื้อ เสือใหญ่ 2014-06-06 106 1
120 การเบิกจ่ายค่าโทรศัพท์มือถือของราชการ อยากทราบ 2014-06-06 343 1
119 การเทียบตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวกองทุนฯ การเงินรุ่นใหม่ 2014-05-28 63 1
118 ข้อสงสัยการเบิกค่าใช้จ่ายในการไปฝึกอบรม เด็ก ตจว. 2014-05-18 924 1
117 การโอนที่ สปก. กฤษฏา 2014-05-18 57 1
116 ขั้นตอนการเบิกค่าเช่าบ้าน น้องการเงิน 2014-05-16 91 1
115 การซื้อวัสดุสำนักงานในพื้นที่ กลุ่มยุทธศาสตร์ 2014-05-10 119 1
114 รายการส่งใช้ใบสำคัญกรณียืมเงินราชการ การเงินจังหวัด 2014-04-11 82 1
113 การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การเงินจังหวัด 2014-04-11 464 1
112 ค่าพาหนะในการฝึกอบรม น้องการเงิน 2014-03-31 96 1
111 การยืมเงินราชการ ผู้ปฏิบัติ 2014-03-20 598 1
110 การเบิกค่าเช่าบ้าน การเงิน 2014-03-03 358 1
109 เรื่องเขตแดน สปก นาย วุฒิพล 2014-02-23 45 1
108 เบิกค่าเช่าบ้าน วิยดา 2014-02-21 97 1
[ ตั้งคำถามใหม่ ]

                                              

 

                                                                                                      

 

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649

Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.