สำนักบริหารกลาง ยินดีต้อนรับ


นางศุลีพร  เวชวิฐาน
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลางคำกล่าวนำสมุดเยี่ยมชม
คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้สมุดเยี่ยมชม

หน้าก่อน (23) จำนวน 475 รายการNext Page (25)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 ]


จํานวนสมุดเยี่ยมชมทั้งหมด 475 รายการ
ลำดับที่ รายการ โดย วันที่เยี่ยม อ่าน ตอบ
133 เรื่องพัสดุ 22 2014-07-29 107 1
132 การเทียบตำแหน่ง การเงิน ตจว. 2014-07-29 326 1
131 เบิกค่าที่พัก เด็กใหม่ 2014-07-03 97 1
130 การเบิกค่าล่วงเวลา เด็ก ตจว 2014-07-03 80 1
129 เดินทางราชการแบบเหมาจ่าย เด็กใหม่ 2014-07-03 399 4
128 ค่าล่วงเวลา การเงิน 2014-06-30 88 1
127 ค่าเบี้ยประชุม สับสน 2014-06-26 78 1
126 การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเกษตรกร การเงิน 2014-06-26 153 1
125 ขอเบิกค่ายนย้าย อัศรา 2014-06-26 552 1
124 สอบถามค่ะ เกี่ยวกับเงินวบประมาณค่ะ nantika 2014-06-20 51 1
123 การจัดจ้างทำหมุดหลักเขต ^-^ 2014-06-20 177 1
122 การเบิกค่าเช่าบ้านของ รักษาการ ปทจ. และต่อมาได้รับแต่งตั้งเป็น ปทจ. กล่มการเงิน 2014-06-12 53 1
121 แบ่งจ้างแบ่งซื้อ เสือใหญ่ 2014-06-06 107 1
120 การเบิกจ่ายค่าโทรศัพท์มือถือของราชการ อยากทราบ 2014-06-06 395 1
119 การเทียบตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวกองทุนฯ การเงินรุ่นใหม่ 2014-05-28 63 1
[ ตั้งคำถามใหม่ ]

 

                                                                                                      

 

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649

Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.