นางศุลีพร  เวชวิฐาน
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

สำนักบริหารกลาง ยินดีต้อนรับ

             


คำกล่าวนำสมุดเยี่ยมชม
คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้สมุดเยี่ยมชม

หน้าก่อน (22) จำนวน 469 รายการNext Page (24)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 ]


จํานวนสมุดเยี่ยมชมทั้งหมด 469 รายการ
ลำดับที่ รายการ โดย วันที่เยี่ยม อ่าน ตอบ
143 การลงชื่อในบันทึกขออนุญาตเดินทางไปราชการ บริหารทั่วไป 2014-08-28 64 1
142 วันลาพักผ่อนสะสม ธุรการ 2014-08-27 64 1
141 ทำ OT วันเดียวกับออกพื้นที่ การเงินกระบี่ 2014-08-20 85 1
140 การจัดหาพัสดุ พัสดุจังหวัดระนอง 2014-08-18 230 1
139 ค่าใช้จ่ายในการฝึอบรม ผู้สงสัย 2014-08-15 98 1
138 การตรวจรับพัสดุ/งานจ้าง น้องการเงิน 2014-08-14 78 1
137 ความเหมาะสมพิจารณาการปะผุ พ่นสี รถยนต์ราชการ พัสุด 2014-08-13 167 1
136 หลักฐานการเบิกค่าเครื่องบินโดยสาร การเงิน ส.ป.ก.จังหวัด 2014-08-13 1295 1
134 หัวหน้าพัสดุ เป็นกรรมการตรวจการจ้างได้หรือไม่ กรรมการตรายาง 2014-08-02 139 1
133 เรื่องพัสดุ 22 2014-07-29 106 1
132 การเทียบตำแหน่ง การเงิน ตจว. 2014-07-29 324 1
131 เบิกค่าที่พัก เด็กใหม่ 2014-07-03 97 1
130 การเบิกค่าล่วงเวลา เด็ก ตจว 2014-07-03 80 1
129 เดินทางราชการแบบเหมาจ่าย เด็กใหม่ 2014-07-03 399 4
128 ค่าล่วงเวลา การเงิน 2014-06-30 88 1
[ ตั้งคำถามใหม่ ]

                                              

 

                                                                                                      

 

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649

Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.