สำนักบริหารกลาง ยินดีต้อนรับ


นางศุลีพร  เวชวิฐาน
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลางคำกล่าวนำสมุดเยี่ยมชม
คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้สมุดเยี่ยมชม

หน้าก่อน (21) จำนวน 491 รายการNext Page (23)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 ]


จํานวนสมุดเยี่ยมชมทั้งหมด 491 รายการ
ลำดับที่ รายการ โดย วันที่เยี่ยม อ่าน ตอบ
180 การเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ** 2015-01-07 40 1
179 คชจ.ฝึกอบรม การเงิน 2014-12-26 72 1
178 เบิกค่าเบี้ยประชุม อัศรา 2014-12-18 376 1
177 การเบิกค่าอาหารเกษตรกรฯ เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. 2014-12-12 56 1
176 การจ่ายเงินทดรองราชการ เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. 2014-12-11 60 1
175 การเช่าโทรศัพท์เคลื่อนที่สำหรับผู้บริหาร การเงิน 2014-12-11 509 1
174 การเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ น้องการเงิน 2014-12-08 72 1
173 ค่าอาหารอบรมบุคคลภายนอก อัศรา 2014-12-04 431 1
172 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การเงิน ส.ป.ก.จังหวัด 2014-12-02 73 1
171 การจัดซื้อ/จัดจ้างสถานที่ฝึกอบรม เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม 2014-12-02 44 1
170 การยืมเงินค่าคนงานภาคสนาม การเงิน 2014-12-02 64 1
169 คำถามสิทธิการเบิกค่าเช่าบ้าน วรุณรัตน์ เงากระจ่าง 2014-12-01 237 1
168 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ส.ป.ก.จังหวัด 2014-11-20 110 1
167 ค่าที่พักเกษตรกร (กรณีพักระหว่างทาง) การเงิน 2014-11-18 58 1
166 การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม น้องใหม่มาก 2014-11-14 99 1
[ ตั้งคำถามใหม่ ]

 

                                                                                                      

 

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649

Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.