สำนักบริหารกลาง ยินดีต้อนรับ


นางศุลีพร  เวชวิฐาน
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง



คำกล่าวนำสมุดเยี่ยมชม
คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้สมุดเยี่ยมชม

หน้าก่อน (21) จำนวน 483 รายการNext Page (23)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 ]


จํานวนสมุดเยี่ยมชมทั้งหมด 483 รายการ
ลำดับที่ รายการ โดย วันที่เยี่ยม อ่าน ตอบ
172 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การเงิน ส.ป.ก.จังหวัด 2014-12-02 72 1
171 การจัดซื้อ/จัดจ้างสถานที่ฝึกอบรม เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม 2014-12-02 44 1
170 การยืมเงินค่าคนงานภาคสนาม การเงิน 2014-12-02 64 1
169 คำถามสิทธิการเบิกค่าเช่าบ้าน วรุณรัตน์ เงากระจ่าง 2014-12-01 217 1
168 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ส.ป.ก.จังหวัด 2014-11-20 109 1
167 ค่าที่พักเกษตรกร (กรณีพักระหว่างทาง) การเงิน 2014-11-18 57 1
166 การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม น้องใหม่มาก 2014-11-14 98 1
165 เงินเดือน ต.ค 57 ลู้งจ้างเหมาบริการ ทำไมยังไม่ออกสักที่ครับ ลูกจ้าง 2014-11-13 71 1
164 เมื่อไร สปก จะทำ MOU กับธนาคารกรุงไทยครับ อยากทราบ 2014-11-12 91 1
163 การเบิกค่าพาหนะรับจ้าง กรณีเดินทางไปอบรม สัมมนา จนท. ส.ป.ก. จังหวัด 2014-11-10 90 1
162 เบิกทางด่วน สุกัญญา 2014-11-10 117 1
161 การนับวันลาพักผ่อน ส.ป.ก.จังหวัด 2014-11-04 54 1
160 การเดินทางไปทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ ส.ป.ก.จังหวัด 2014-11-04 171 1
159 ค่าอาหารกลางวันอบรมเกษตรกร กลุ่มปฏิรูป 2014-11-01 75 1
158 การเซ็นชื่อรับเงินในสัญญายืมเงิน น้องการเงิน 2014-10-30 93 1
[ ตั้งคำถามใหม่ ]

 

                                                                                                      

 

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649

Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.