สำนักบริหารกลาง ยินดีต้อนรับ


นางศุลีพร  เวชวิฐาน
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลางคำกล่าวนำสมุดเยี่ยมชม
คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้สมุดเยี่ยมชม

หน้าก่อน (21) จำนวน 475 รายการNext Page (23)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 ]


จํานวนสมุดเยี่ยมชมทั้งหมด 475 รายการ
ลำดับที่ รายการ โดย วันที่เยี่ยม อ่าน ตอบ
164 เมื่อไร สปก จะทำ MOU กับธนาคารกรุงไทยครับ อยากทราบ 2014-11-12 90 1
163 การเบิกค่าพาหนะรับจ้าง กรณีเดินทางไปอบรม สัมมนา จนท. ส.ป.ก. จังหวัด 2014-11-10 90 1
162 เบิกทางด่วน สุกัญญา 2014-11-10 112 1
161 การนับวันลาพักผ่อน ส.ป.ก.จังหวัด 2014-11-04 54 1
160 การเดินทางไปทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ ส.ป.ก.จังหวัด 2014-11-04 169 1
159 ค่าอาหารกลางวันอบรมเกษตรกร กลุ่มปฏิรูป 2014-11-01 74 1
158 การเซ็นชื่อรับเงินในสัญญายืมเงิน น้องการเงิน 2014-10-30 91 1
157 สอบการเบิกค่าอาหาร และ อาหารว่างและเครื่องดื่ม จปด สปก 2014-10-28 418 1
156 ขอบคุณ webmaster 007 2014-10-25 34 1
155 การเช่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ส.ป.ก. ลพบุรี 2014-10-24 89 1
154 การเบิกค่าใช้จ่ายในการย้าย ผู้ย้าย 2014-10-22 63 1
153 ค่าเช่าบ้านข้าราชการ การเงิน 2014-10-20 112 1
152 เบิกค่าเล่าเรียนบุตร การเงิน 2014-10-17 203 1
151 ค่าเล่าเรียนบุตร การเงิน 2014-10-17 58 0
150 การบันทึกส่ง-รับมอบลูกกุญแจ (ระเบียบฯ ข้อ 85) การเงิน 2014-10-08 698 1
[ ตั้งคำถามใหม่ ]

 

                                                                                                      

 

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649

Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.