นางศุลีพร  เวชวิฐาน
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

สำนักบริหารกลาง ยินดีต้อนรับ

             


คำกล่าวนำสมุดเยี่ยมชม
คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้สมุดเยี่ยมชม

หน้าก่อน (21) จำนวน 469 รายการNext Page (23)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 ]


จํานวนสมุดเยี่ยมชมทั้งหมด 469 รายการ
ลำดับที่ รายการ โดย วันที่เยี่ยม อ่าน ตอบ
158 การเซ็นชื่อรับเงินในสัญญายืมเงิน น้องการเงิน 2014-10-30 91 1
157 สอบการเบิกค่าอาหาร และ อาหารว่างและเครื่องดื่ม จปด สปก 2014-10-28 417 1
156 ขอบคุณ webmaster 007 2014-10-25 34 1
155 การเช่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ส.ป.ก. ลพบุรี 2014-10-24 89 1
154 การเบิกค่าใช้จ่ายในการย้าย ผู้ย้าย 2014-10-22 63 1
153 ค่าเช่าบ้านข้าราชการ การเงิน 2014-10-20 109 1
152 เบิกค่าเล่าเรียนบุตร การเงิน 2014-10-17 199 1
151 ค่าเล่าเรียนบุตร การเงิน 2014-10-17 57 0
150 การบันทึกส่ง-รับมอบลูกกุญแจ (ระเบียบฯ ข้อ 85) การเงิน 2014-10-08 590 1
149 การแสดงตนของข้าราชการบำนาญ การเงิน 2014-09-30 56 1
148 ไปอบรมแต่ไม่เบิกค่าที่พัก ส.ป.ก.ต่างจังหวัด 2014-09-10 142 1
147 ใกล้สิ้นปีงบประมาณ น้องการเงิน 2014-09-10 72 1
146 เบิกเงินออกพื้นที่ การเงิน 2014-09-03 68 1
145 เดินทางไปราชการ และให้ พขร.ไปส่งที่สนามบิน ส.ป.ก.จังหวัด 2014-08-29 78 1
144 จัดซื้อกระจกวางบนโต๊ะทำงาน น้องการเงิน 2014-08-28 318 1
[ ตั้งคำถามใหม่ ]

                                              

 

                                                                                                      

 

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649

Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.