สำนักบริหารกลาง ยินดีต้อนรับ


นางศุลีพร  เวชวิฐาน
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลางคำกล่าวนำสมุดเยี่ยมชม
คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้สมุดเยี่ยมชม

หน้าก่อน (20) จำนวน 502 รายการNext Page (22)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 ]


จํานวนสมุดเยี่ยมชมทั้งหมด 502 รายการ
ลำดับที่ รายการ โดย วันที่เยี่ยม อ่าน ตอบ
206 เบิกค่าที่พักกรณีฝึกอบรมต่อเนื่อง2โครงการ อัศรา 2015-02-26 79 1
205 การเบิกค่าน้ำมันเครื่อง คน ตจว. 2015-02-25 45 1
204 อัตราการจ่ายเบี้ยประชุม การเงิน 2015-02-24 144 1
203 การขอไปราชการร่วมงานสถาปนา เจ้าหน้าที่จังหวัด 2015-02-23 110 1
202 การจัดซื้อคอมพิวเตอร์ การเงิน สปก จังหวัด 2015-02-23 58 1
201 ขอใช้กระดานถามตอบนี้เป็นสื่อถึงเจ้าหน้าที่การเงิน(กองทุน) การเงินสงขลา 2015-02-23 488 1
200 การเบิกค่าเช่าบ้าน(เช่าซื้อ) น้องการเงิน 2015-02-23 100 2
199 การประกันภัยรถยนต์ราชการ การเงิน 2015-02-11 160 1
198 ตรวจรับงาน ศศิวรรณา 2015-02-05 80 1
197 อ้างถึงหนังสือ กษ1201.10/348 ลว.23 มค.2558 อัศรา 2015-02-05 113 1
196 ค่าปรับงานก่อสร้าง การเงิน 2015-02-04 351 2
195 ค่าควบคุมงาน น้องการเงิน 2015-02-04 1620 1
194 แจ้งเปลี่ยนคำตอบใหม่ ของคำถามลำดับที่ 191 พิไลพรรณ กพค. 2015-01-28 39 0
193 ขอหารือสิทธิการเบิกค่าเช่าบ้าน กรณีผ่อนชำระเงินกู้ น้องการเงิน จังหวัด 2015-01-28 594 1
192 การยืมเงินค่าวัสดุฯ เด็ก ตจว. 2015-01-27 83 1
[ ตั้งคำถามใหม่ ]

 

                                                                                                      

 

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649

Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.