สำนักบริหารกลาง ยินดีต้อนรับ


นางศุลีพร  เวชวิฐาน
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลางคำกล่าวนำสมุดเยี่ยมชม
คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้สมุดเยี่ยมชม

หน้าก่อน (20) จำนวน 508 รายการNext Page (22)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 ]


จํานวนสมุดเยี่ยมชมทั้งหมด 508 รายการ
ลำดับที่ รายการ โดย วันที่เยี่ยม อ่าน ตอบ
212 ใบเสร็จธนาคาร อินคา 2015-03-11 84 1
211 การซื้ออุปกรณ์อินเตอร์เน็ต การเงิน 2015-03-10 78 1
210 เบิกค่าเช่าบ้านกรณีกู้ร่วม ผู้สงสัย 2015-03-10 523 1
209 เบิกเบี้ยงเลี้ยงเจ้าหน้าที่ ผู้สงสัย 2015-03-06 74 1
208 การเบิกค่าใช้จ่ายร่วมงานสถาปนากรม น้องการเงิน 2015-03-05 106 2
207 การจัดจ้างกรณีเร่งด่วน กลุ่มยุทธฯ 2015-02-26 755 1
206 เบิกค่าที่พักกรณีฝึกอบรมต่อเนื่อง2โครงการ อัศรา 2015-02-26 79 1
205 การเบิกค่าน้ำมันเครื่อง คน ตจว. 2015-02-25 45 1
204 อัตราการจ่ายเบี้ยประชุม การเงิน 2015-02-24 147 1
203 การขอไปราชการร่วมงานสถาปนา เจ้าหน้าที่จังหวัด 2015-02-23 110 1
202 การจัดซื้อคอมพิวเตอร์ การเงิน สปก จังหวัด 2015-02-23 59 1
201 ขอใช้กระดานถามตอบนี้เป็นสื่อถึงเจ้าหน้าที่การเงิน(กองทุน) การเงินสงขลา 2015-02-23 488 1
200 การเบิกค่าเช่าบ้าน(เช่าซื้อ) น้องการเงิน 2015-02-23 106 2
199 การประกันภัยรถยนต์ราชการ การเงิน 2015-02-11 170 1
198 ตรวจรับงาน ศศิวรรณา 2015-02-05 80 1
[ ตั้งคำถามใหม่ ]

 

                                                                                                      

 

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649

Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.