สำนักบริหารกลาง ยินดีต้อนรับ


นางศุลีพร  เวชวิฐาน
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลางคำกล่าวนำสมุดเยี่ยมชม
คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้สมุดเยี่ยมชม

หน้าก่อน (1) จำนวน 491 รายการNext Page (3)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 ]


จํานวนสมุดเยี่ยมชมทั้งหมด 491 รายการ
ลำดับที่ รายการ โดย วันที่เยี่ยม อ่าน ตอบ
481 เรื่องถังดับเพลิง น้องการเงิน 2018-04-04 60 1
480 สอบถามการเบิกค่าเช่าบ้านกรณีเคยมีสิทธิ ความหวังจ่าแก่ 2018-03-01 67 1
479 หนังสือค้ำประกันสัญญา หน.เจ้าหน้าที่พัสดุ 2018-02-26 60 1
478 ขอสอบถามระเบียนการจ้างลุกจ้างเหมาบริการ ขอหน่วยงานรัฐบาล น้องจ๋อม 2018-02-15 88 1
477 สอบถามสิทธิการเบิกค่าเช่าบ้าน นางวาสนา หนูยศ 2018-01-31 92 1
476 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จนท.สพม.5 2018-01-30 120 1
475 รับโอน คนอุดร 2018-01-27 65 1
474 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ในการประชุมประจำเดือนของหน่วยงาน จนท.จัดประชุม จังหวัด 2017-12-27 114 1
473 การรีไฟแนนซ์ กรณีเบิกค่าเช่าซื้อ ผู้สงสัย 2017-12-20 86 1
472 เบิกค่าอาหารผู้เข้าร่วมงาน จปด 2017-12-12 100 1
471 การเบิกค่าที่พักกรณีเดินทางไปอบรม น้องการเงิน 2017-12-07 112 1
470 การตรวจสอบประวัติลูกจ้างฯ ส.ป.ก.ส่วนภูมิภาค 2017-11-23 99 1
469 ซื้อบ้านสองหลังพร้อมกัน จากสถาบันการเงินเพื่อที่อยู่อาศัย ซึ่งมีสิทธิ์เบิกเช่าซื้อบ้าน นิตยา 2017-10-30 94 1
468 การจัดทำรายงานประเมินผลด้านบัญชี ปี2560 ka001 2017-10-24 57 1
467 การจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เจ้าหน้าที่การเงิน 2017-10-24 139 1
[ ตั้งคำถามใหม่ ]

 

                                                                                                      

 

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649

Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.