นางศุลีพร  เวชวิฐาน
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

สำนักบริหารกลาง ยินดีต้อนรับ

             


คำกล่าวนำสมุดเยี่ยมชม
คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้สมุดเยี่ยมชม

หน้าก่อน (1) จำนวน 469 รายการNext Page (3)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 ]


จํานวนสมุดเยี่ยมชมทั้งหมด 469 รายการ
ลำดับที่ รายการ โดย วันที่เยี่ยม อ่าน ตอบ
459 ให้ตรวจสอบการดำรงสิทธิ์ในการใช้ประโยชน์ในที่ดิน ส.ป.ก. ภาสกร วงษ์วรัท 2017-09-22 27 1
458 จ้างเหมาบริการ พัสดุจังหวัด 2017-09-22 84 1
457 ค่าพาหนะ ต่างจังหวัด 2017-09-20 47 1
456 ผุ้ควบคุมงานล่วงเวลา น้องการเงิน 2017-09-18 39 1
455 การรักษารากฟัน คุณเฟิน 2017-09-13 32 1
454 ค้าจ้างควบคุมงานอีต่อหนึ่ง วันละกี่บาทคะ โรงเรียนบ้านปลื้มัฒนา 2017-09-05 26 1
453 สอบถามกรณีเบิกค่าเช่าบ้านหลังการอย่าร้าง นายยุทธนา สิทธิรัตน์ ณ นครพนม 2017-08-29 34 1
452 การช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้าง นายพิพิศ เวียงอินทร์ 2017-08-28 36 1
451 ขอความอนุเคราะห์ช่วยแก้ปัญหา ผู้ปฏิบัติงาน 2017-08-17 60 1
450 การจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ พัสดุ 2017-08-17 30 1
449 การใช้เงินงบอบรมฯ น้องการเงิน 2017-08-16 46 1
448 การจ่ายเบี้ยประชุม น้องการเงิน จว. 2017-08-03 66 1
447 จ่ายค่าตอบแทนนักศึกษาฝึกงานและฝึกงานสหกิจ เด็กงง คนหนึ่ง 2017-07-21 58 1
446 การวางอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มการเงิน 2017-06-30 74 1
445 คาดโทษสำหรับผู้ส่งใช้เงินยืมล่าช้า อัศรา 2017-06-22 83 1
[ ตั้งคำถามใหม่ ]

                                              

 

                                                                                                      

 

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649

Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.