สำนักบริหารกลาง ยินดีต้อนรับ


นางศุลีพร  เวชวิฐาน
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลางคำกล่าวนำสมุดเยี่ยมชม
คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้สมุดเยี่ยมชม

หน้าก่อน (1) จำนวน 475 รายการNext Page (3)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 ]


จํานวนสมุดเยี่ยมชมทั้งหมด 475 รายการ
ลำดับที่ รายการ โดย วันที่เยี่ยม อ่าน ตอบ
465 การขอเบิกเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ เจ้าหน้าที่การเงิน 2017-10-09 93 1
464 ปรับตำแหน่งจากแท่งทั่วไป ไปเป็นแท่งวิชาการ มานพ 2017-10-05 63 1
463 การให้บุคคลภายนอกยืมพัสดุที่มิใช่ส่วนราชการทำได้หรือไม่ พัสดุจังหวัด 2017-10-05 32 1
462 คำถามต่อเนื่องจากคำถาม 461 คนต่างจังหวัด 2017-09-27 48 1
461 การเบิกเบี้ยเลี้ยง กรณีร่วมประชุม อบรม สัมมนา คนต่างจังหวัด 2017-09-26 81 1
460 การเช่าบ้านนอกเขตท้องที่ที่ปฏิบัติราชการประจำ 2017-09-26 74 1
459 ให้ตรวจสอบการดำรงสิทธิ์ในการใช้ประโยชน์ในที่ดิน ส.ป.ก. ภาสกร วงษ์วรัท 2017-09-22 35 1
458 จ้างเหมาบริการ พัสดุจังหวัด 2017-09-22 86 1
457 ค่าพาหนะ ต่างจังหวัด 2017-09-20 49 1
456 ผุ้ควบคุมงานล่วงเวลา น้องการเงิน 2017-09-18 42 1
455 การรักษารากฟัน คุณเฟิน 2017-09-13 33 1
454 ค้าจ้างควบคุมงานอีต่อหนึ่ง วันละกี่บาทคะ โรงเรียนบ้านปลื้มัฒนา 2017-09-05 28 1
453 สอบถามกรณีเบิกค่าเช่าบ้านหลังการอย่าร้าง นายยุทธนา สิทธิรัตน์ ณ นครพนม 2017-08-29 34 1
452 การช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้าง นายพิพิศ เวียงอินทร์ 2017-08-28 36 1
451 ขอความอนุเคราะห์ช่วยแก้ปัญหา ผู้ปฏิบัติงาน 2017-08-17 63 1
[ ตั้งคำถามใหม่ ]

 

                                                                                                      

 

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649

Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.