สำนักบริหารกลาง ยินดีต้อนรับ

  สำนักบริหารกลาง ส.ป.ก.

             


คำกล่าวนำสมุดเยี่ยมชม
คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้สมุดเยี่ยมชม

หน้าก่อน (18) จำนวน 464 รายการNext Page (20)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 ]


จํานวนสมุดเยี่ยมชมทั้งหมด 464 รายการ
ลำดับที่ รายการ โดย วันที่เยี่ยม อ่าน ตอบ
198 ตรวจรับงาน ศศิวรรณา 2015-02-05 70 1
197 อ้างถึงหนังสือ กษ1201.10/348 ลว.23 มค.2558 อัศรา 2015-02-05 102 1
196 ค่าปรับงานก่อสร้าง การเงิน 2015-02-04 238 2
195 ค่าควบคุมงาน น้องการเงิน 2015-02-04 808 1
194 แจ้งเปลี่ยนคำตอบใหม่ ของคำถามลำดับที่ 191 พิไลพรรณ กพค. 2015-01-28 37 0
193 ขอหารือสิทธิการเบิกค่าเช่าบ้าน กรณีผ่อนชำระเงินกู้ น้องการเงิน จังหวัด 2015-01-28 523 1
192 การยืมเงินค่าวัสดุฯ เด็ก ตจว. 2015-01-27 78 1
191 การเบิกค่าเช่าบ้านในกรณี ย้ายมาจก อปท. น้องการเงิน 2015-01-27 91 2
190 การใส่จำนวนวันในสัญญายืมเงิน กลุ่มยุทธฯ 2015-01-27 73 1
189 การเบิกค่าเช่าที่พัก กรณีเดินทางไปราชการลักษณะประจำ น้องการเงิน 2015-01-26 42 1
188 การเปลี่ยนยางรถยนต์ราชการ *-* 2015-01-23 81 1
187 การเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางรับเข็มวิทยาฐานะ ข้าราชการ 2015-01-23 189 1
186 การสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ นายวิศิษฎ์ วิเชียรสรรค์ 2015-01-21 42 1
185 เจ้าหน้าที่พัสดุ สามารถจัดส่งเอกสารให้ผู้รับจ้างโดยตรงได้หรือไม่ คนทางใต้ 2015-01-20 58 1
184 ทำเนียบราชการ จังหวัด 2015-01-20 43 2
[ ตั้งคำถามใหม่ ]

                                              

 

                                                                                                      

 

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649

Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.