นางศุลีพร  เวชวิฐาน
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

สำนักบริหารกลาง ยินดีต้อนรับ

             


คำกล่าวนำสมุดเยี่ยมชม
คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้สมุดเยี่ยมชม

หน้าก่อน (18) จำนวน 469 รายการNext Page (20)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 ]


จํานวนสมุดเยี่ยมชมทั้งหมด 469 รายการ
ลำดับที่ รายการ โดย วันที่เยี่ยม อ่าน ตอบ
203 การขอไปราชการร่วมงานสถาปนา เจ้าหน้าที่จังหวัด 2015-02-23 108 1
202 การจัดซื้อคอมพิวเตอร์ การเงิน สปก จังหวัด 2015-02-23 58 1
201 ขอใช้กระดานถามตอบนี้เป็นสื่อถึงเจ้าหน้าที่การเงิน(กองทุน) การเงินสงขลา 2015-02-23 466 1
200 การเบิกค่าเช่าบ้าน(เช่าซื้อ) น้องการเงิน 2015-02-23 95 2
199 การประกันภัยรถยนต์ราชการ การเงิน 2015-02-11 134 1
198 ตรวจรับงาน ศศิวรรณา 2015-02-05 70 1
197 อ้างถึงหนังสือ กษ1201.10/348 ลว.23 มค.2558 อัศรา 2015-02-05 102 1
196 ค่าปรับงานก่อสร้าง การเงิน 2015-02-04 242 2
195 ค่าควบคุมงาน น้องการเงิน 2015-02-04 1079 1
194 แจ้งเปลี่ยนคำตอบใหม่ ของคำถามลำดับที่ 191 พิไลพรรณ กพค. 2015-01-28 37 0
193 ขอหารือสิทธิการเบิกค่าเช่าบ้าน กรณีผ่อนชำระเงินกู้ น้องการเงิน จังหวัด 2015-01-28 528 1
192 การยืมเงินค่าวัสดุฯ เด็ก ตจว. 2015-01-27 78 1
191 การเบิกค่าเช่าบ้านในกรณี ย้ายมาจก อปท. น้องการเงิน 2015-01-27 92 2
190 การใส่จำนวนวันในสัญญายืมเงิน กลุ่มยุทธฯ 2015-01-27 75 1
189 การเบิกค่าเช่าที่พัก กรณีเดินทางไปราชการลักษณะประจำ น้องการเงิน 2015-01-26 43 1
[ ตั้งคำถามใหม่ ]

                                              

 

                                                                                                      

 

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649

Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.