สำนักบริหารกลาง ยินดีต้อนรับ

  สำนักบริหารกลาง ส.ป.ก.

             


คำกล่าวนำสมุดเยี่ยมชม
คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้สมุดเยี่ยมชม

หน้าก่อน (16) จำนวน 452 รายการNext Page (18)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 ]


จํานวนสมุดเยี่ยมชมทั้งหมด 452 รายการ
ลำดับที่ รายการ โดย วันที่เยี่ยม อ่าน ตอบ
216 การเบิกจ่ายค่าวิทยากร น้องการเงิน 2015-03-31 90 1
215 การเบิกค่าเล่าเรียนบุตร ค่ารักษาพยาบาล ส.ป.ก.จังหวัด 2015-03-27 439 1
214 การเบิกค่าพาหนะ ส.ป.ก.จังหวัด 2015-03-18 84 1
213 ขั้นตอนการยืมเงิน คนโดนรังแก 2015-03-17 84 1
212 ใบเสร็จธนาคาร อินคา 2015-03-11 76 1
211 การซื้ออุปกรณ์อินเตอร์เน็ต การเงิน 2015-03-10 74 1
210 เบิกค่าเช่าบ้านกรณีกู้ร่วม ผู้สงสัย 2015-03-10 99 1
209 เบิกเบี้ยงเลี้ยงเจ้าหน้าที่ ผู้สงสัย 2015-03-06 70 1
208 การเบิกค่าใช้จ่ายร่วมงานสถาปนากรม น้องการเงิน 2015-03-05 99 2
207 การจัดจ้างกรณีเร่งด่วน กลุ่มยุทธฯ 2015-02-26 362 1
206 เบิกค่าที่พักกรณีฝึกอบรมต่อเนื่อง2โครงการ อัศรา 2015-02-26 76 1
205 การเบิกค่าน้ำมันเครื่อง คน ตจว. 2015-02-25 44 1
204 อัตราการจ่ายเบี้ยประชุม การเงิน 2015-02-24 125 1
203 การขอไปราชการร่วมงานสถาปนา เจ้าหน้าที่จังหวัด 2015-02-23 107 1
202 การจัดซื้อคอมพิวเตอร์ การเงิน สปก จังหวัด 2015-02-23 58 1
[ ตั้งคำถามใหม่ ]

                                              

 

                                                                                                      

 

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649

Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.