สำนักบริหารกลาง ยินดีต้อนรับ


นางศุลีพร  เวชวิฐาน
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลางคำกล่าวนำสมุดเยี่ยมชม
คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้สมุดเยี่ยมชม

หน้าก่อน (16) จำนวน 483 รายการNext Page (18)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 ]


จํานวนสมุดเยี่ยมชมทั้งหมด 483 รายการ
ลำดับที่ รายการ โดย วันที่เยี่ยม อ่าน ตอบ
247 การเบิกเงินแต่ละกิจกรรม น้องการเงิน 2015-07-01 61 1
246 การเบิกค่าเช่าซื้อหรือผ่อนชำระเงินกู้ รอง สว.ฯ 2015-06-27 77 1
245 ผลงานประเภทเดียวกัน สมหวัง สายเสียง 2015-06-25 170 1
244 เบี้ยประชุม คปอ. ส.ป.ก.จังหวัด 2015-06-23 74 1
243 ค่าควบคุมงานก่อสร้าง พัสดุจังหวัด 2015-06-19 133 1
242 การจ้างทำของ ส.ป.ก.จังหวัด 2015-06-17 60 1
241 การเบิกค่าที่พักเกษตรกร ส.ป.ก.จังหวัด 2015-06-17 52 1
240 การจัดประชุม การเงิน 2015-06-16 53 1
239 ค่าเช่าบ้านพัก ผู้ขอโอน 2015-06-15 391 1
238 การปรับเงินเดือนข้าราชการ 1 ธค.57 การเงิน 2015-06-15 62 1
237 การจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ การเงินจังหวัด 2015-06-11 566 1
236 การเบิกเงินค่าเช่าบ้าน สามีภรรยาหย่าขาดกัน การเบิกค่าเช่าบ้านภรรยาสามารถเบิกได้ตามสิทธิหรือไม่ ธัญรดี จันจองคำ 2015-06-09 703 1
235 ผู้รับจ้างไม่ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องงานจ้างก่อสร้างถนน การเงินจังหวัด 2015-06-04 58 1
234 แบตเตอรี่กล้องสำรวจ ส.ป.ก.จังหวัด 2015-06-04 40 1
233 ซื้อเชิงเทียน สปก.อุบลฯ 2015-06-03 379 1
[ ตั้งคำถามใหม่ ]

 

                                                                                                      

 

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649

Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.