นางศุลีพร  เวชวิฐาน
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

สำนักบริหารกลาง ยินดีต้อนรับ

             


คำกล่าวนำสมุดเยี่ยมชม
คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้สมุดเยี่ยมชม

หน้าก่อน (15) จำนวน 469 รายการNext Page (17)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 ]


จํานวนสมุดเยี่ยมชมทั้งหมด 469 รายการ
ลำดับที่ รายการ โดย วันที่เยี่ยม อ่าน ตอบ
248 การจัดซื้อวัสดุถาวรมอบให้แก่กลุ่มเกษตรกร พัสดุจังหวัด 2015-07-01 69 1
247 การเบิกเงินแต่ละกิจกรรม น้องการเงิน 2015-07-01 59 1
246 การเบิกค่าเช่าซื้อหรือผ่อนชำระเงินกู้ รอง สว.ฯ 2015-06-27 76 1
245 ผลงานประเภทเดียวกัน สมหวัง สายเสียง 2015-06-25 156 1
244 เบี้ยประชุม คปอ. ส.ป.ก.จังหวัด 2015-06-23 73 1
243 ค่าควบคุมงานก่อสร้าง พัสดุจังหวัด 2015-06-19 116 1
242 การจ้างทำของ ส.ป.ก.จังหวัด 2015-06-17 58 1
241 การเบิกค่าที่พักเกษตรกร ส.ป.ก.จังหวัด 2015-06-17 49 1
240 การจัดประชุม การเงิน 2015-06-16 52 1
239 ค่าเช่าบ้านพัก ผู้ขอโอน 2015-06-15 331 1
238 การปรับเงินเดือนข้าราชการ 1 ธค.57 การเงิน 2015-06-15 58 1
237 การจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ การเงินจังหวัด 2015-06-11 496 1
236 การเบิกเงินค่าเช่าบ้าน สามีภรรยาหย่าขาดกัน การเบิกค่าเช่าบ้านภรรยาสามารถเบิกได้ตามสิทธิหรือไม่ ธัญรดี จันจองคำ 2015-06-09 570 1
235 ผู้รับจ้างไม่ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องงานจ้างก่อสร้างถนน การเงินจังหวัด 2015-06-04 45 1
234 แบตเตอรี่กล้องสำรวจ ส.ป.ก.จังหวัด 2015-06-04 40 1
[ ตั้งคำถามใหม่ ]

                                              

 

                                                                                                      

 

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649

Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.