สำนักบริหารกลาง ยินดีต้อนรับ


นางศุลีพร  เวชวิฐาน
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลางคำกล่าวนำสมุดเยี่ยมชม
คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้สมุดเยี่ยมชม

หน้าก่อน (15) จำนวน 483 รายการNext Page (17)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 ]


จํานวนสมุดเยี่ยมชมทั้งหมด 483 รายการ
ลำดับที่ รายการ โดย วันที่เยี่ยม อ่าน ตอบ
262 ใบส่งของ การเงิน 2015-08-11 277 1
261 การเบิกค่าศึกษาบุตร การเงิน จว. 2015-08-07 71 1
260 การเบิกค่าตอบแทนช่างคุมงาน การเงินฯ จังหวัด 2015-08-05 54 1
259 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ การเงิน 2015-07-29 96 1
258 เครื่องสำรองไฟ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์เงินกองทุนฯ การเงิน จว. 2015-07-28 48 1
257 การปฏิบัติเกี่ยวกับงานเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม การเงินจังหวัด 2015-07-21 129 1
256 การเบิกค่าเช่ารถตู้เพื่อนำเกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรม กระทู้ที่ 218 น้องต่างจังหวัด 2015-07-17 67 1
255 อุปกรณ์กีฬา ส.ป.ก.จังหวัด 2015-07-16 43 1
254 การขอเบิกเงินค่าใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ น้องใหม่ 2015-07-10 144 1
253 การจ่ายค่าจ้างเหมาบริการคนงานรายวัน (ปฏิบัติงานภาคสนาม) น้องการเงิน 2015-07-10 87 1
252 การเบิกจ่ายเงินค่าจัดซื้อวัสดุ และค่าจัดจ้างต่าง ๆ การเงิน 2015-07-10 75 1
251 การจ่ายเช็คเงินยืม การเงิน 2015-07-08 85 1
250 เครื่องสำรองไฟ การเงิน 2015-07-07 475 1
249 ค่าตอบแทนคณะกรรมการการปฏิรูปที่ดินจังหวัด (คปจ.) ส.ป.ก.จังหวัด 2015-07-01 90 1
248 การจัดซื้อวัสดุถาวรมอบให้แก่กลุ่มเกษตรกร พัสดุจังหวัด 2015-07-01 72 1
[ ตั้งคำถามใหม่ ]

 

                                                                                                      

 

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649

Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.