สำนักบริหารกลาง ยินดีต้อนรับ


นางศุลีพร  เวชวิฐาน
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลางคำกล่าวนำสมุดเยี่ยมชม
คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้สมุดเยี่ยมชม

หน้าก่อน (13) จำนวน 483 รายการNext Page (15)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 ]


จํานวนสมุดเยี่ยมชมทั้งหมด 483 รายการ
ลำดับที่ รายการ โดย วันที่เยี่ยม อ่าน ตอบ
292 ขอสำเนาไฟล์ ส.ป.ก.น้องใหม่ 2015-12-13 124 1
291 ครุภัณฑ์ การเงิน 2015-11-19 140 1
290 การจ้างเหมาเช่ารถเดินทางไปราชการ ผู้สงสัย 2015-11-19 966 1
289 ค่าสาธารณูปโภค การเงิน 2015-11-16 128 1
288 เปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ราชการ ก่อนเปลี่ยนต้องตั้งคณะกรรมการตรวจสภาพก่อนไหม จนท.พัสดุใหม่ 2015-11-11 92 1
287 การยืมเงิน การเงิน 2015-11-06 108 1
286 การเบิกค่าที่พัก การเงิน 2015-11-04 111 1
285 บันทึกรหัสบัญชีแยกประเภท การเงิน 2015-10-30 120 1
284 การเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางของพนักงานขับรถยนต์ กลุ่มการเงินฯ ส.ป.ก.สฎ 2015-10-29 333 1
283 ปรับปรุงวัสดุคงคลัง จังหวัด 2015-10-27 48 1
282 การยืนราคา การเงินฯ 2015-10-27 67 1
281 รหัสบัญชีแยกประเภท การเงิน 2015-10-26 68 1
280 ขอหนังสือตอบข้อหารือ ส.ป.ก.จังหวัด 2015-10-22 437 1
279 การจัดจ้างเหมาบริการบุคคล ผู้สงสัย 2015-10-15 163 1
278 สอบถามเรื่องการเบิกค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด ผู้สงสัย 2015-10-15 132 1
[ ตั้งคำถามใหม่ ]

 

                                                                                                      

 

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649

Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.