สำนักบริหารกลาง ยินดีต้อนรับ


นางศุลีพร  เวชวิฐาน
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลางคำกล่าวนำสมุดเยี่ยมชม
คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้สมุดเยี่ยมชม

หน้าก่อน (12) จำนวน 475 รายการNext Page (14)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 ]


จํานวนสมุดเยี่ยมชมทั้งหมด 475 รายการ
ลำดับที่ รายการ โดย วันที่เยี่ยม อ่าน ตอบ
299 สงสัย สุพจน์ นิยม 2016-01-11 71 1
298 กรวยตั้งด่าน เป็นครุภัรฑ์หรือเปล่าค่ะ ่jj 2016-01-07 56 1
297 การเบิกค่าตอบแทนควบคุมงานของนายช่างฯ น้องการเงินจังหวัด 2016-01-07 63 1
296 ต่อจากคำถาม 295 การเงินฯจังหวัด 2015-12-30 120 1
295 ขอสำเนาหนังสือบันทึกสำนักบริหารกลาง การเงินฯจังหวัด 2015-12-29 108 1
294 ขอเพิ่มข้อมูลการรักษาพยาบาล นฤมล 2015-12-25 66 1
293 การเบิกค่าอาหารและอาหารว่างในการฝึกอบรม การเงิน 2015-12-15 999 1
292 ขอสำเนาไฟล์ ส.ป.ก.น้องใหม่ 2015-12-13 119 1
291 ครุภัณฑ์ การเงิน 2015-11-19 137 1
290 การจ้างเหมาเช่ารถเดินทางไปราชการ ผู้สงสัย 2015-11-19 833 1
289 ค่าสาธารณูปโภค การเงิน 2015-11-16 126 1
288 เปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ราชการ ก่อนเปลี่ยนต้องตั้งคณะกรรมการตรวจสภาพก่อนไหม จนท.พัสดุใหม่ 2015-11-11 89 1
287 การยืมเงิน การเงิน 2015-11-06 105 1
286 การเบิกค่าที่พัก การเงิน 2015-11-04 107 1
285 บันทึกรหัสบัญชีแยกประเภท การเงิน 2015-10-30 115 1
[ ตั้งคำถามใหม่ ]

 

                                                                                                      

 

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649

Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.