สำนักบริหารกลาง ยินดีต้อนรับ


นางศุลีพร  เวชวิฐาน
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลางคำกล่าวนำสมุดเยี่ยมชม
คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้สมุดเยี่ยมชม

หน้าก่อน (12) จำนวน 491 รายการNext Page (14)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 ]


จํานวนสมุดเยี่ยมชมทั้งหมด 491 รายการ
ลำดับที่ รายการ โดย วันที่เยี่ยม อ่าน ตอบ
315 การรับบริจาคเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ส.ป.ก.ชลบุรี 2016-03-03 71 1
314 ยืมเงินค่าวัสดุฯ ส.ป.ก.จังหวัด 2016-03-02 89 1
313 กรณียืมเงินไปราชการ ส.ป.ก.จังหวัด 2016-03-01 96 1
312 ขั้นตอนการเบิกค่าควบคุมงาน น้องการเงิน สปก. จังหวัด 2016-02-25 103 1
311 ค่าธรรมเนียมสอบพนักงานราชการ ส.ป.ก.จังหวัด 2016-02-24 43 1
310 สอบถามต่าศึกษาบุตร อรชัย 2016-02-24 51 1
309 ถามคำถาม ลพบุรี 2016-02-24 63 1
308 การเบิก คชจ. วันที่โยนโบว์ลิ่ง การเงินฯจังหวัด 2016-02-23 99 1
307 วัสดุและครุภัณฑ์ ส.ป.ก.จังหวัด 2016-02-23 161 1
306 การเบิกค่าควบคุมงาน การเงินฯ 2016-02-10 80 1
305 ผู้จัดโครงการขอรับค่าลงทะเบียน ภัทชญา เอี่ยมสอาด 2016-02-05 42 1
304 ข้อแก้ไขทำเนียบราชการ ของ ศพส นายธานินทร์ จูฑะพันธ์ 2016-02-04 44 1
303 การจำหน่าย สปก.จังหวัด 2016-01-27 54 1
302 เมื่อไหร่ สปก จะทำ mou กับ กรุงไทยคะ แมวเหมียว 2016-01-21 87 1
301 ค่าไฟฟ้าที่ใช้ในนิคมเศรษฐกิจ การเงิน 2016-01-11 46 1
[ ตั้งคำถามใหม่ ]

 

                                                                                                      

 

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649

Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.