สำนักบริหารกลาง ยินดีต้อนรับ


นางศุลีพร  เวชวิฐาน
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลางคำกล่าวนำสมุดเยี่ยมชม
คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้สมุดเยี่ยมชม

หน้าก่อน (12) จำนวน 508 รายการNext Page (14)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 ]


จํานวนสมุดเยี่ยมชมทั้งหมด 508 รายการ
ลำดับที่ รายการ โดย วันที่เยี่ยม อ่าน ตอบ
332 ค่าใช้จ่ายเกษตรกร จนท.กลุ่มยุทธศาสตร์ 2016-05-10 58 1
331 เบี้ยประชุม คปจ. การเงิน 2016-05-04 82 1
330 การจ้างเหมาลูกจ้างรายวัน พัสดุ ส.ป.ก.ชลบุรี 2016-04-29 127 1
329 เบิกค่าทันตกรรม นันทิกา สุขสงวน สพท. 2016-04-20 437 1
328 การเบิกค่าที่พักในการฝึกอบรม ผู้เข้ารับการอบรมนักกฎหมายภาครัฐ 2016-03-31 187 1
327 การเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงภายในจังหวัด ส.ป.ก.จังหวัด 2016-03-29 92 1
326 ค่าดูดสิ่งปฏิกูล การเงิน 2016-03-28 71 1
325 การเบิกค่าวารสาร น้องการเงิน 2016-03-25 249 1
324 ขอเอกสาร ส.ป.ก.สกลนคร 2016-03-16 76 1
323 การเบิกค่าที่พักของเกษตรกร การเงินฯ 2016-03-14 95 1
322 เบี้ยประชุม การเงิน ส.ป.ก.จังหวัด 2016-03-10 110 1
321 การเบิกค่าเครื่องบิน รัศมี 2016-03-10 180 1
320 เบิกค่าเช่าที่พักในวันที่ 6-8 มีค.59 อัศรา 2016-03-10 89 1
319 เบิกค่าที่พักเหมาจ่าย การเงิน 2016-03-10 89 1
318 สอบถามเรื่องการเบิกจ่ายเงินครับ มือใหม่ครับ 2016-03-07 256 1
[ ตั้งคำถามใหม่ ]

 

                                                                                                      

 

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649

Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.