นางศุลีพร  เวชวิฐาน
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

สำนักบริหารกลาง ยินดีต้อนรับ

             


คำกล่าวนำสมุดเยี่ยมชม
คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้สมุดเยี่ยมชม

หน้าก่อน (12) จำนวน 469 รายการNext Page (14)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 ]


จํานวนสมุดเยี่ยมชมทั้งหมด 469 รายการ
ลำดับที่ รายการ โดย วันที่เยี่ยม อ่าน ตอบ
293 การเบิกค่าอาหารและอาหารว่างในการฝึกอบรม การเงิน 2015-12-15 803 1
292 ขอสำเนาไฟล์ ส.ป.ก.น้องใหม่ 2015-12-13 112 1
291 ครุภัณฑ์ การเงิน 2015-11-19 136 1
290 การจ้างเหมาเช่ารถเดินทางไปราชการ ผู้สงสัย 2015-11-19 758 1
289 ค่าสาธารณูปโภค การเงิน 2015-11-16 126 1
288 เปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ราชการ ก่อนเปลี่ยนต้องตั้งคณะกรรมการตรวจสภาพก่อนไหม จนท.พัสดุใหม่ 2015-11-11 89 1
287 การยืมเงิน การเงิน 2015-11-06 105 1
286 การเบิกค่าที่พัก การเงิน 2015-11-04 106 1
285 บันทึกรหัสบัญชีแยกประเภท การเงิน 2015-10-30 112 1
284 การเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางของพนักงานขับรถยนต์ กลุ่มการเงินฯ ส.ป.ก.สฎ 2015-10-29 245 1
283 ปรับปรุงวัสดุคงคลัง จังหวัด 2015-10-27 48 1
282 การยืนราคา การเงินฯ 2015-10-27 66 1
281 รหัสบัญชีแยกประเภท การเงิน 2015-10-26 67 1
280 ขอหนังสือตอบข้อหารือ ส.ป.ก.จังหวัด 2015-10-22 360 1
279 การจัดจ้างเหมาบริการบุคคล ผู้สงสัย 2015-10-15 158 1
[ ตั้งคำถามใหม่ ]

                                              

 

                                                                                                      

 

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649

Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.