สำนักบริหารกลาง ยินดีต้อนรับ

  สำนักบริหารกลาง ส.ป.ก.

             


คำกล่าวนำสมุดเยี่ยมชม
คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้สมุดเยี่ยมชม

หน้าก่อน (11) จำนวน 464 รายการNext Page (13)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 ]


จํานวนสมุดเยี่ยมชมทั้งหมด 464 รายการ
ลำดับที่ รายการ โดย วันที่เยี่ยม อ่าน ตอบ
303 การจำหน่าย สปก.จังหวัด 2016-01-27 50 1
302 เมื่อไหร่ สปก จะทำ mou กับ กรุงไทยคะ แมวเหมียว 2016-01-21 85 1
301 ค่าไฟฟ้าที่ใช้ในนิคมเศรษฐกิจ การเงิน 2016-01-11 45 1
300 การติดอากรแสตมป์งานจ้าง พัสดุ 2016-01-11 140 1
299 สงสัย สุพจน์ นิยม 2016-01-11 69 1
298 กรวยตั้งด่าน เป็นครุภัรฑ์หรือเปล่าค่ะ ่jj 2016-01-07 56 1
297 การเบิกค่าตอบแทนควบคุมงานของนายช่างฯ น้องการเงินจังหวัด 2016-01-07 57 1
296 ต่อจากคำถาม 295 การเงินฯจังหวัด 2015-12-30 110 1
295 ขอสำเนาหนังสือบันทึกสำนักบริหารกลาง การเงินฯจังหวัด 2015-12-29 105 1
294 ขอเพิ่มข้อมูลการรักษาพยาบาล นฤมล 2015-12-25 63 1
293 การเบิกค่าอาหารและอาหารว่างในการฝึกอบรม การเงิน 2015-12-15 635 1
292 ขอสำเนาไฟล์ ส.ป.ก.น้องใหม่ 2015-12-13 107 1
291 ครุภัณฑ์ การเงิน 2015-11-19 136 1
290 การจ้างเหมาเช่ารถเดินทางไปราชการ ผู้สงสัย 2015-11-19 688 1
289 ค่าสาธารณูปโภค การเงิน 2015-11-16 125 1
[ ตั้งคำถามใหม่ ]

                                              

 

                                                                                                      

 

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649

Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.