สำนักบริหารกลาง ยินดีต้อนรับ


นางศุลีพร  เวชวิฐาน
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลางคำกล่าวนำสมุดเยี่ยมชม
คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้สมุดเยี่ยมชม

หน้าก่อน (11) จำนวน 481 รายการNext Page (13)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 ]


จํานวนสมุดเยี่ยมชมทั้งหมด 481 รายการ
ลำดับที่ รายการ โดย วันที่เยี่ยม อ่าน ตอบ
320 เบิกค่าเช่าที่พักในวันที่ 6-8 มีค.59 อัศรา 2016-03-10 86 1
319 เบิกค่าที่พักเหมาจ่าย การเงิน 2016-03-10 80 1
318 สอบถามเรื่องการเบิกจ่ายเงินครับ มือใหม่ครับ 2016-03-07 214 1
317 จ่ายค่าเบี้ยประชุม การเงิน 2016-03-04 74 1
316 การซื้อโทรศัพท์ตั้งโต๊ะ ส.ป.ก.ชลบุรี 2016-03-03 80 1
315 การรับบริจาคเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ส.ป.ก.ชลบุรี 2016-03-03 68 1
314 ยืมเงินค่าวัสดุฯ ส.ป.ก.จังหวัด 2016-03-02 87 1
313 กรณียืมเงินไปราชการ ส.ป.ก.จังหวัด 2016-03-01 93 1
312 ขั้นตอนการเบิกค่าควบคุมงาน น้องการเงิน สปก. จังหวัด 2016-02-25 98 1
311 ค่าธรรมเนียมสอบพนักงานราชการ ส.ป.ก.จังหวัด 2016-02-24 42 1
310 สอบถามต่าศึกษาบุตร อรชัย 2016-02-24 51 1
309 ถามคำถาม ลพบุรี 2016-02-24 63 1
308 การเบิก คชจ. วันที่โยนโบว์ลิ่ง การเงินฯจังหวัด 2016-02-23 96 1
307 วัสดุและครุภัณฑ์ ส.ป.ก.จังหวัด 2016-02-23 130 1
306 การเบิกค่าควบคุมงาน การเงินฯ 2016-02-10 78 1
[ ตั้งคำถามใหม่ ]

 

                                                                                                      

 

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649

Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.