สำนักบริหารกลาง ยินดีต้อนรับ

  สำนักบริหารกลาง ส.ป.ก.

             


คำกล่าวนำสมุดเยี่ยมชม
คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้สมุดเยี่ยมชม

หน้าก่อน (10) จำนวน 464 รายการNext Page (12)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 ]


จํานวนสมุดเยี่ยมชมทั้งหมด 464 รายการ
ลำดับที่ รายการ โดย วันที่เยี่ยม อ่าน ตอบ
318 สอบถามเรื่องการเบิกจ่ายเงินครับ มือใหม่ครับ 2016-03-07 180 1
317 จ่ายค่าเบี้ยประชุม การเงิน 2016-03-04 73 1
316 การซื้อโทรศัพท์ตั้งโต๊ะ ส.ป.ก.ชลบุรี 2016-03-03 77 1
315 การรับบริจาคเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ส.ป.ก.ชลบุรี 2016-03-03 67 1
314 ยืมเงินค่าวัสดุฯ ส.ป.ก.จังหวัด 2016-03-02 83 1
313 กรณียืมเงินไปราชการ ส.ป.ก.จังหวัด 2016-03-01 89 1
312 ขั้นตอนการเบิกค่าควบคุมงาน น้องการเงิน สปก. จังหวัด 2016-02-25 90 1
311 ค่าธรรมเนียมสอบพนักงานราชการ ส.ป.ก.จังหวัด 2016-02-24 42 1
310 สอบถามต่าศึกษาบุตร อรชัย 2016-02-24 50 1
309 ถามคำถาม ลพบุรี 2016-02-24 60 1
308 การเบิก คชจ. วันที่โยนโบว์ลิ่ง การเงินฯจังหวัด 2016-02-23 89 1
307 วัสดุและครุภัณฑ์ ส.ป.ก.จังหวัด 2016-02-23 106 1
306 การเบิกค่าควบคุมงาน การเงินฯ 2016-02-10 76 1
305 ผู้จัดโครงการขอรับค่าลงทะเบียน ภัทชญา เอี่ยมสอาด 2016-02-05 41 1
304 ข้อแก้ไขทำเนียบราชการ ของ ศพส นายธานินทร์ จูฑะพันธ์ 2016-02-04 39 1
[ ตั้งคำถามใหม่ ]

                                              

 

                                                                                                      

 

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649

Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.