สำนักบริหารกลาง ยินดีต้อนรับ


นางศุลีพร  เวชวิฐาน
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลางคำกล่าวนำสมุดเยี่ยมชม
คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้สมุดเยี่ยมชม

หน้าก่อน (10) จำนวน 513 รายการNext Page (12)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 ]


จํานวนสมุดเยี่ยมชมทั้งหมด 513 รายการ
ลำดับที่ รายการ โดย วันที่เยี่ยม อ่าน ตอบ
367 เปลี่ยนเบาะรถยนต์ราชการ ณัฐฑิมาภรณ์ สาริโท 2016-07-08 196 1
366 การปฏิบัติงานในพื้นที่ของจ้างเหมาบริการ กลุ่มการเงินจังหวัด 2016-07-07 97 1
365 การยืมเงินราชการและการขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ เจ้าหน้าที่การเงิน 2016-07-07 72 1
364 หน้าที่การชำระเงิน เจ้าหน้ามือใหม่ 2016-07-04 63 1
363 แนวทางการตั้งงบประมาณจัดซื้อโต๊ะ และเก้าอี้ทำงานของข้าราชการ ส.ป.ก.ยะลา 2016-07-01 285 1
362 การคำนวณระยะทางต้นทางและปลายทางในการเดินทางไปราชการ นาถนรินทร์ 2016-06-30 108 1
361 เบิกค่าสาธารณูปโภค การเงินคนเดิม 2016-06-30 56 1
360 จ้างเหมาบริการขออนุมัติเดินทางไปราชการ เจ้าหน้าที่การเงิน 2016-06-24 82 1
359 ขออนุมัติเดินทางไปราชการ ผู้ไม่เคยเบิกกรณีนี้ 2016-06-21 246 1
358 เบิกค่าเบี้ยงเลี้่ยง ส.ป.ก.จังหวัด 2016-06-20 58 1
357 การคำนวณระยะทางเบิกค่าพาหนะส่วนตัว กลุ่มการเงิน 2016-06-20 537 1
356 การเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปตรวจประเมิน การเงินฯ 2016-06-19 49 1
355 เรืองลาพักร้อน ลูกจ้างเหมาบริการ 2016-06-18 73 1
354 พนักงานจ้างเหมาบริการต้องหักประกันสังคมหรือไม่ naraphon 2016-06-17 81 1
353 จัดซื้อตามระเบียบพัสดุฯ สามารถสำรองจ่ายได้รือไม่ ส.ป.ก.จังหวัด 2016-06-15 317 1
[ ตั้งคำถามใหม่ ]

 

                                                                                                      

 

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649

Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.