สำนักบริหารกลาง ยินดีต้อนรับ


นางศุลีพร  เวชวิฐาน
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลางคำกล่าวนำสมุดเยี่ยมชม
คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้สมุดเยี่ยมชม

หน้าก่อน (9) จำนวน 504 รายการNext Page (11)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 ]


จํานวนสมุดเยี่ยมชมทั้งหมด 504 รายการ
ลำดับที่ รายการ โดย วันที่เยี่ยม อ่าน ตอบ
373 ขอ หนังสือ กษ 1203/ว172 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2547 ด้วยครับ sisaket 2016-08-05 63 1
372 กระจกรถราชการแตกร้าว สปก.จังหวัด 2016-07-27 747 1
371 การอนุมัติเบิกค่าศึกษาบุตร น้องการเงิน 2016-07-26 75 1
370 การอนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ น้องการเงิน 2016-07-26 88 1
369 โอที จนท.การเงินฯ 2016-07-26 82 0
368 เบิก เทศบาลเมือง 2016-07-13 69 1
367 เปลี่ยนเบาะรถยนต์ราชการ ณัฐฑิมาภรณ์ สาริโท 2016-07-08 172 1
366 การปฏิบัติงานในพื้นที่ของจ้างเหมาบริการ กลุ่มการเงินจังหวัด 2016-07-07 94 1
365 การยืมเงินราชการและการขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ เจ้าหน้าที่การเงิน 2016-07-07 71 1
364 หน้าที่การชำระเงิน เจ้าหน้ามือใหม่ 2016-07-04 63 1
363 แนวทางการตั้งงบประมาณจัดซื้อโต๊ะ และเก้าอี้ทำงานของข้าราชการ ส.ป.ก.ยะลา 2016-07-01 261 1
362 การคำนวณระยะทางต้นทางและปลายทางในการเดินทางไปราชการ นาถนรินทร์ 2016-06-30 100 1
361 เบิกค่าสาธารณูปโภค การเงินคนเดิม 2016-06-30 56 1
360 จ้างเหมาบริการขออนุมัติเดินทางไปราชการ เจ้าหน้าที่การเงิน 2016-06-24 79 1
359 ขออนุมัติเดินทางไปราชการ ผู้ไม่เคยเบิกกรณีนี้ 2016-06-21 242 1
[ ตั้งคำถามใหม่ ]

 

                                                                                                      

 

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649

Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.