นางศุลีพร  เวชวิฐาน
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

สำนักบริหารกลาง ยินดีต้อนรับ

             


คำกล่าวนำสมุดเยี่ยมชม
คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้สมุดเยี่ยมชม

หน้าก่อน (9) จำนวน 469 รายการNext Page (11)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 ]


จํานวนสมุดเยี่ยมชมทั้งหมด 469 รายการ
ลำดับที่ รายการ โดย วันที่เยี่ยม อ่าน ตอบ
338 การจ้างเหมาลูกจ้าง จังหวัดปัญหาเยอะ 2016-05-31 75 1
337 ผ้ายางปูพื้นรถยนต์ เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก 2016-05-30 70 1
336 ขอสำเนาหนังสือ ธุรการ 2016-05-17 61 2
335 รบกวนถามต่อ จากคำถามที่331ค่ะ อัศรา 2016-05-17 90 2
334 สอบถามคะ ยุทธฯ 2016-05-12 50 1
333 การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เจ้าหน้าที่ 2016-05-12 81 1
332 ค่าใช้จ่ายเกษตรกร จนท.กลุ่มยุทธศาสตร์ 2016-05-10 51 1
331 เบี้ยประชุม คปจ. การเงิน 2016-05-04 75 1
330 การจ้างเหมาลูกจ้างรายวัน พัสดุ ส.ป.ก.ชลบุรี 2016-04-29 111 1
329 เบิกค่าทันตกรรม นันทิกา สุขสงวน สพท. 2016-04-20 326 1
328 การเบิกค่าที่พักในการฝึกอบรม ผู้เข้ารับการอบรมนักกฎหมายภาครัฐ 2016-03-31 155 1
327 การเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงภายในจังหวัด ส.ป.ก.จังหวัด 2016-03-29 89 1
326 ค่าดูดสิ่งปฏิกูล การเงิน 2016-03-28 61 1
325 การเบิกค่าวารสาร น้องการเงิน 2016-03-25 140 1
324 ขอเอกสาร ส.ป.ก.สกลนคร 2016-03-16 75 1
[ ตั้งคำถามใหม่ ]

                                              

 

                                                                                                      

 

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649

Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.