สำนักบริหารกลาง ยินดีต้อนรับ


นางศุลีพร  เวชวิฐาน
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลางคำกล่าวนำสมุดเยี่ยมชม
คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้สมุดเยี่ยมชม

หน้าก่อน (9) จำนวน 508 รายการNext Page (11)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 ]


จํานวนสมุดเยี่ยมชมทั้งหมด 508 รายการ
ลำดับที่ รายการ โดย วันที่เยี่ยม อ่าน ตอบ
377 การเบิกจ่าย การจ้างเหมาบริการ ก่อนสิ้นปีงบประมาณ ขั้นเทพ 2016-08-17 447 1
376 การเบิกเบี้ยเลี้ยง แผนงาน 2016-08-15 56 1
375 การเบิกค่าเล่าเรียนบุตร วราภรณ์ 2016-08-10 66 1
374 เดินทางไปรักษาการในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน 2016-08-06 71 1
373 ขอ หนังสือ กษ 1203/ว172 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2547 ด้วยครับ sisaket 2016-08-05 65 1
372 กระจกรถราชการแตกร้าว สปก.จังหวัด 2016-07-27 808 1
371 การอนุมัติเบิกค่าศึกษาบุตร น้องการเงิน 2016-07-26 75 1
370 การอนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ น้องการเงิน 2016-07-26 88 1
369 โอที จนท.การเงินฯ 2016-07-26 82 0
368 เบิก เทศบาลเมือง 2016-07-13 69 1
367 เปลี่ยนเบาะรถยนต์ราชการ ณัฐฑิมาภรณ์ สาริโท 2016-07-08 184 1
366 การปฏิบัติงานในพื้นที่ของจ้างเหมาบริการ กลุ่มการเงินจังหวัด 2016-07-07 94 1
365 การยืมเงินราชการและการขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ เจ้าหน้าที่การเงิน 2016-07-07 71 1
364 หน้าที่การชำระเงิน เจ้าหน้ามือใหม่ 2016-07-04 63 1
363 แนวทางการตั้งงบประมาณจัดซื้อโต๊ะ และเก้าอี้ทำงานของข้าราชการ ส.ป.ก.ยะลา 2016-07-01 272 1
[ ตั้งคำถามใหม่ ]

 

                                                                                                      

 

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649

Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.