นางศุลีพร  เวชวิฐาน
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

สำนักบริหารกลาง ยินดีต้อนรับ

             


คำกล่าวนำสมุดเยี่ยมชม
คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้สมุดเยี่ยมชม

  จำนวน 469 รายการNext Page (2)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 ]


จํานวนสมุดเยี่ยมชมทั้งหมด 469 รายการ
ลำดับที่ รายการ โดย วันที่เยี่ยม อ่าน ตอบ
474 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ในการประชุมประจำเดือนของหน่วยงาน จนท.จัดประชุม จังหวัด 2017-12-27 47 1
473 การรีไฟแนนซ์ กรณีเบิกค่าเช่าซื้อ ผู้สงสัย 2017-12-20 38 1
472 เบิกค่าอาหารผู้เข้าร่วมงาน จปด 2017-12-12 56 1
471 การเบิกค่าที่พักกรณีเดินทางไปอบรม น้องการเงิน 2017-12-07 53 1
470 การตรวจสอบประวัติลูกจ้างฯ ส.ป.ก.ส่วนภูมิภาค 2017-11-23 72 1
469 ซื้อบ้านสองหลังพร้อมกัน จากสถาบันการเงินเพื่อที่อยู่อาศัย ซึ่งมีสิทธิ์เบิกเช่าซื้อบ้าน นิตยา 2017-10-30 66 1
468 การจัดทำรายงานประเมินผลด้านบัญชี ปี2560 ka001 2017-10-24 52 1
467 การจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เจ้าหน้าที่การเงิน 2017-10-24 85 1
466 จ้างเหมาบุคคลภายนอก เจ้าหน้าที่ 2017-10-18 72 1
465 การขอเบิกเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ เจ้าหน้าที่การเงิน 2017-10-09 79 1
464 ปรับตำแหน่งจากแท่งทั่วไป ไปเป็นแท่งวิชาการ มานพ 2017-10-05 59 1
463 การให้บุคคลภายนอกยืมพัสดุที่มิใช่ส่วนราชการทำได้หรือไม่ พัสดุจังหวัด 2017-10-05 27 1
462 คำถามต่อเนื่องจากคำถาม 461 คนต่างจังหวัด 2017-09-27 44 1
461 การเบิกเบี้ยเลี้ยง กรณีร่วมประชุม อบรม สัมมนา คนต่างจังหวัด 2017-09-26 73 1
460 การเช่าบ้านนอกเขตท้องที่ที่ปฏิบัติราชการประจำ 2017-09-26 66 1
[ ตั้งคำถามใหม่ ]

                                              

 

                                                                                                      

 

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649

Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.