สำนักบริหารกลาง ยินดีต้อนรับ

  สำนักบริหารกลาง ส.ป.ก.

             


คำกล่าวนำสมุดเยี่ยมชม
คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้สมุดเยี่ยมชม

  จำนวน 440 รายการNext Page (2)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 ]


จํานวนสมุดเยี่ยมชมทั้งหมด 440 รายการ
ลำดับที่ รายการ โดย วันที่เยี่ยม อ่าน ตอบ
445 คาดโทษสำหรับผู้ส่งใช้เงินยืมล่าช้า อัศรา 2017-06-22 10 0
444 การนับอายุของบุตรในการเบิกเงินสวัสดิการการศึกษา การเงิน 2017-06-01 50 1
443 ซื้อฮาร์ดิส ส.ป.ก.จังหวัด 2017-05-30 39 1
442 การเบิกเงินไปราชการ แผน 2017-05-24 76 1
441 ขอสอบถามเรื่องการขอโอนย้ายคะ รุ่งฤดี 2017-05-22 53 1
440 สอบถามเรื่องค่าเช่าบ้าน ข้าราชการส่วนภูมิภาค 2017-05-19 62 1
439 การยืมเงินค่าจ้างคนงานรายวัน การเงิน 2017-05-18 50 1
438 การเบิกค่าจ้างเหมาบริการคนงานรายวัน (กลุ่มงานช่าง) ส.ป.ก.จังหวัด 2017-05-18 44 1
437 เปลี่ยนผ้าม่านในรถตู้ พัสดุ 2017-05-18 37 1
436 ซื้อถังพลาสติก ส.ป.ก.จังหหัด 2017-05-17 49 1
435 รายจ่ายประจําปี ที่ได้รับแจ้งให้ชําระหนี้ หรือไม่ การเงิน 2017-04-27 57 1
434 การยื่นซื้อและการยื่นเอกสารประมูล ถือเป็นนิติกรรมหรือไม่ กรรมการพิจารณาเอกสารการประมูล 2017-04-24 47 0
433 บันไดแบบพับเก็บได้ ส.ป.ก.จังหวัด 2017-04-20 63 1
432 ต่อจากคำถาม431 การเงินฯจังหวัด 2017-04-11 46 1
431 การเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ การเงินฯจังหวัด 2017-04-05 90 1
[ ตั้งคำถามใหม่ ]

                                              

 

                                                                                                      

 

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649

Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.