สำนักบริหารกลาง ยินดีต้อนรับ


นางศุลีพร  เวชวิฐาน
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลางคำกล่าวนำสมุดเยี่ยมชม
คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้สมุดเยี่ยมชม

  จำนวน 483 รายการNext Page (2)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 ]


จํานวนสมุดเยี่ยมชมทั้งหมด 483 รายการ
ลำดับที่ รายการ โดย วันที่เยี่ยม อ่าน ตอบ
488 การขอเบิกค่าเช่าบ้าน kruDow 2018-06-10 57 1
487 การสำรองจ่าย sirikorn 2018-06-02 55 1
486 การตั้งกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 111 2018-05-17 76 1
485 ค่ารักษาพยาบาทกรณีผู้ป่วยรพรัฐ ไข้ใน น้องการเงิน459 2018-05-11 42 1
484 สอบถามเรื่องการขออนุมัติไปราชการของลูกจ้าง สปกจังหวัด 2018-04-25 86 1
483 รายงานการใช้จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2561 (ตามกิจกรรม) กลุ่มการเงินฯ 2018-04-10 64 1
482 ค่าจ้างเหมาทาสีรั้วสำนักงาน รินทร์ลลดา จิราภรณ์พันธ์ 2018-04-05 62 1
481 เรื่องถังดับเพลิง น้องการเงิน 2018-04-04 46 1
480 สอบถามการเบิกค่าเช่าบ้านกรณีเคยมีสิทธิ ความหวังจ่าแก่ 2018-03-01 59 1
479 หนังสือค้ำประกันสัญญา หน.เจ้าหน้าที่พัสดุ 2018-02-26 52 1
478 ขอสอบถามระเบียนการจ้างลุกจ้างเหมาบริการ ขอหน่วยงานรัฐบาล น้องจ๋อม 2018-02-15 75 1
477 สอบถามสิทธิการเบิกค่าเช่าบ้าน นางวาสนา หนูยศ 2018-01-31 87 1
476 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จนท.สพม.5 2018-01-30 110 1
475 รับโอน คนอุดร 2018-01-27 57 1
474 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ในการประชุมประจำเดือนของหน่วยงาน จนท.จัดประชุม จังหวัด 2017-12-27 109 1
[ ตั้งคำถามใหม่ ]

 

                                                                                                      

 

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649

Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.