สำนักบริหารกลาง ยินดีต้อนรับ


นางศุลีพร  เวชวิฐาน
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลางคำกล่าวนำสมุดเยี่ยมชม
คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้สมุดเยี่ยมชม

  จำนวน 502 รายการNext Page (2)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 ]


จํานวนสมุดเยี่ยมชมทั้งหมด 502 รายการ
ลำดับที่ รายการ โดย วันที่เยี่ยม อ่าน ตอบ
507 การอบรมเจ้าหน้าที่การเงิน การเงิน 2018-11-11 35 1
506 การจ่ายค่าเดินทางไปราชการของบุคคลภายนอกที่จ้างเหมาบริการ การเงิน 2018-11-11 40 1
505 ระเบียบพัสดุตัวใหม่เรื่องการขายยางรถยนต์และแบตเตอรี่ เพียรเพ็ญ ดีทองงาม 2018-11-09 25 1
504 การจ้างเหมาบริการคนงานหาบหามของช่าง การเงิน 2018-11-07 21 1
503 การจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ การเงิน 2018-11-07 29 1
502 ค่าจ้างเหมาบริการ พัสดุ 2018-10-11 57 1
501 สอบถาม การเงิน 2018-10-11 36 1
500 การยืมเงินไปซื้อพัสดุ พัสดุใหม่ 2018-10-08 51 1
499 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน ณัฐกานต์ 2018-10-04 54 1
498 ค่าเช่าอินเตอร์เน็ต พัสดุมือใหม่ 2018-09-30 38 1
497 กรอกใบสมัคร KTB จนท.การเงินฯ 2018-09-27 51 0
496 สอบถามการจัดซื้อจ้ดจ้างในปี 2562 เจ้าหน้าที่พัสดุ มือใหม่ 2018-09-13 76 1
495 จัดจ้างทำบันไดไม้ เจ้าหน้าที่มือใหม่ 2018-08-26 40 1
494 ขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการขออนุญาติใช้พื้นที่กับทาง สปก. นาย สุริยา แสงจันทร์ เกษตรกร 2018-08-24 39 1
493 การจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด คุณนรินทร์ 2018-08-17 72 1
[ ตั้งคำถามใหม่ ]

 

                                                                                                      

 

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649

Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.