สำนักบริหารกลาง ยินดีต้อนรับ


นางศุลีพร  เวชวิฐาน
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

แนะนำสำนักบริหารกลาง


 


 

 
 
 

   ลิงค์ข่าวสาร

 

 

                                 


Google


Search

 
                       

หนังสือเวียน
ด้านการเงิน การคลัง และพัสดุ

             

  ปีงบประมาณ 2561  
 


แนวทางปฏิบัติการดำเนินการรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 (หนังสือด่วนที่สุด สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ กษ 0201.06/9905 ลว.7 พ.ย. 2560) 
 

  เดือน ตุลาคม 2560 
   
 

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

( หนังสือ สบก. ส.ป.ก. ที่ กษ1201/ว1137 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2560 )

           

...  .

                           ดูหน้าถัดไป--      

                            

 

ภาพกิจกรรม

         

เกี่ยวกับ GFMIS


 


   สถิติเข้าเยี่ยมชม

 สถิติวันนี้

430 คน

 สถิติเมื่อวาน

13515 คน

 สถิติเดือนนี้

135206 คน

 สถิติปีนี้

847782 คน

 สถิติทั้งหมด

2060955 คน

เริ่มเมื่อ 2010-10-12

 

ช่วยตอบแบบสอบถาม
ความพึงพอใจด้วยค่ะ

 

 

          

 

                                                                                                      

 

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649

Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.